Trygghet och försäkring

Ett barn som blir knuffat
Alla verksamheter ska utformas på ett sådant sätt att alla barn och elever tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet och säkerhet.
Järfälla kommun har en handlingsplan för god arbetsmiljö som omfattar barn, ungdomar och vuxna i förskolor och skolor. Handlingsplanen utgår från förskolans och skolans värdegrund och utgör ett övergripande dokument som ska konkretiseras i enheternas egna handlingsplaner.

Läs mer om Järfälla kommuns handlingsplan för god arbetsmiljö.