Innehåll

Järfälla kommun tar över förpackningsinsamlingen

Från och med 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning som säger att bara kommunen får samla in och transportera förpackningsavfall från hushåll. Här svarar vi på vanliga frågor om vad det innebär för dig som bor eller verkar i Järfälla.

Vad innebär det att Järfälla tar över förpackningsinsamlingen?

Det innebär bland annat att kommunen har tagit över ansvaret för återvinningsstationerna och hämtningen av förpackningar från de miljörum och andra avfallsutrymmen som redan har källsortering av förpackningar. Från och med den 1 januari 2027 ska kommunen hämta förpackningar från alla bostäder.

Gå till vår sida med frågor och svar

Kommunens nya ansvar för återvinningsstationerna

Från och med den 1 januari 2024 har kommunen tagit över ansvaret för återvinningsstationerna i enlighet med den nya förpackningsförordningen. Det innebär att det är kommunens entreprenör som tömmer förpackningarna och kommunens egen personal som sköter städningen i och runt återvinningsstationerna.

Förpackningar ska fortsättningsvis lämnas i behållarna på återvinningsstationerna för återvinning. Skillnaden är att felanmälningar nu ska skickas till kommunen.

Vad sorteras som förpackningar och tidningar?

Förpackningar av metall, glas, plast och papper sorteras som förpackningar. Tidnings­papper, reklamblad och skriv-/ritpapper med mera lämnas som tidningar.

Förpackningar ska vara tomma och fria från mat­rester. De behöver inte vara rengjorda.

Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas sorterar man efter det material som förpackningen till största delen består av.

Läs sorteringsguiden hos SÖRAB

Det här gäller för flerfamiljshus, bostadsrättföreningar och samfälligheter med förpackningsinsamling

I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar sätter kommunen mål att upphandla entreprenör för fastighetsnära insamling av förpackningar för flerbostadshus senast den 1 januari 2027.

För att ha rätt att utföra insamling av förpackningar och tidningar från hushåll innan 2027 ska transportörer som samlar in era förpackningar ansluta sig till kommunens upphandlingssystem. Vår ambition är att fastighetsägare som redan har fastighetsnära insamling kan behålla sitt befintliga avtal med nuvarande entreprenör fram till 2027.

Godkända transportörer

Nedan listas de transportörer som är godkända att transportera förpackningar i Järfälla. Ansökan om att bli godkänd transportör är inte stängd och listan nedan kan därför utökas med fler transportörer.

  • Verdis AB (tidigare Urbaser AB)
  • Remondis Sweden AB
  • Ragn-Sells Recycling AB
  • Liselotte Lööf Återvinning AB
  • PreZero Recycling AB
  • Avfallskonsulten i huvudstaden AB
  • Casab, City Avfallsservice AB
  • Office Recycling Technology Sweden AB
  • Smart Recycling Sverige AB

Vill ni bli transportör av förpackningar i Järfälla?

För att få vara transportör av förpackningar i Järfälla kommun från och med 1 januari 2024 behöver ni som företag vara auktoriserade av kommunen. För att kunna bli auktoriserade behöver ni som transportör ansöka om ett godkännande vilket ni ansöker om med hjälp av kommunens upphandlingssystem Tendsign. Har ni inte ett konto är det inga problem att skapa ett nytt.

Är du ansvarig för avfallshanteringen i er fastighet? Rapportera in er förpackningsinsamling till oss!

Du som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet, bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam avfallshantering behöver lämna uppgifter till kommunen om hur insamlingen ser ut i dina fastigheter för att ta del av avdraget för fastighetsnära förpackningsinsamling.

Flerfamiljshus, bostadsrättföreningar och samfälligheter utan förpackningsinsamling

Från 1 januari 2027 ska kommunerna hämta förpackningar från alla bostadsfastigheter. Detta innebära att vi kommer att hämta förpackningar från alla flerfamiljshus och villor vid ungefär samma plats där vi hämtar mat- och restavfall idag.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att iordningsställa en plats för förpackningsinsamlingen i enlighet med Järfälla kommuns avfallsföreskrifter. Har ni inte redan en förpackningsinsamling är det dags att börja planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling. Det innebär papper-, plast-, metall-, färgade- och ofärgade glas förpackningar, samt returpapper.

Mer information om hur du kan planera er avfallshantering vid ny- och ombyggnation hittar du här

Avfallsplanering vid ny- och ombyggnation

Information till radhus och villor

Införandet av fastighetsnära insamling för radhus och villor ligger ännu något år fram i tiden. Det finns många system och möjligheter inom avfallshantering för radhus och villor idag. Utredningar på Järfälla kommun pågår. Mer information kommer när det blir aktuellt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp