Innehåll

Grov­avfalls­hämtning för småhus

Till grov­avfall räknas sådant som man tar med vid en flytt, inga fasta inven­tarier, bygg­avfall eller elavfall.

Hämtning

Grovavfallet hämtas på onsdagar. För att kunna planera hämtningen ska beställningen göras minst fem arbets­dagar innan hämtnings­dagen. Service­center kommer att meddela dig hämtnings­datum via e-post.

Placering inför hämtningen

Var: Där det vanliga hushålls­avfallet hämtas, alltså vid tomt­gränsen eller den gemen­samma uppställnings­platsen.

När: Tidigast kvällen innan och senast kl. 07.00 på hämtnings­dagen.

Gemensam hämtning

Fastigheter som har gemen­sam avfalls­hämtning kan mot kostnad beställa gemensam grovavfalls­hämtning i container.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp