Innehåll

Konst­ruk­tions­ritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad.

Konstruktions­ritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktions­delar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad en konstruktions­ritning kan visa är:

  • Grund­konstruktionen
  • Stommen
  • Avväxlingar i väggar
  • Takstolar

Exempel på konstruktions­ritning för plank Pdf, 39 kB.

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
  • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan de skickas in.
  • Alla ritningar ska innehålla information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala, skalstock och datum.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp