Innehåll

Mark­planerings­ritning

På en mark­planerings­ritning visar du hur du planerar din tomt.

Om du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behöver du ofta lämna in en markplanerings­ritning som visar hur marken omkring byggnaden är tänkt att planeras. För att kunna göra en markplanerings­ritning behöver du beställa en nybyggnads­karta som du kan markera förändringarna på.

Ritningen ska visa byggnadens placering, markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter, infart, parkering och liknande.

Markplaneringsritningen ska vara i skala 1:200 eller 1:400.

Exempel på markplaneringsritning Pdf, 93 kB.

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp