Innehåll

Eldstad, braskamin och skorsten

Funderar du på att installera en kamin? Nedan finner du information om vad som gäller.

Behövs bygglov?

Innan du får installera en eldstad måste du göra en anmälan och få ett start­besked.

Du behöver ansöka om bygglov om rökkanalen (skorstenen) ska dras på utsidan av fasaden.

Anmälan krävs för

 • installation av eldstad eller rökkanal
 • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal
 • insättning av en ny kassett/spisinsats i en öppen spis

Anmälan krävs inte för

 • byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till befintlig rökkanal
 • glidgjutning av skorsten
 • insättning av insatsrör i befintlig skorsten
 • liknande underhållsåtgärder

Rådgör gärna tidigt med skorstensfejarmästaren (sotaren) för att ta reda på förutsättningarna för en ny eller ändrad eldstad, skorsten eller rökkanal.

Tänk på att utsläpp från eldning kan leda till olägenhet för personer som bor i direkt närhet till hushåll där eldning sker. Det förekommer särskilt i tätbebyggda områden där utsläpp från skorstenar kan sprida sig i området och i värsta fall så att föroreningar kan leta sig in i andra hus via ventilation eller smutsa ner fasader och annat. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan.

Naturvårdsverket, information om vedeldning

Eldning i Järfälla

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund

Krav på utsläpp av förbränningsgaser, Boverket

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Planritning
  På planritningen markerar du kaminens placering.
 2. Fasadritning
  På fasadritningen ska skorstenen vara inritad. Det är viktigt att skorstenens höjd är minst en meter över taktäckningsmaterialet.
 3. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan för installation av eldstad. Pdf, 95.3 kB.
 4. Prestandadeklaration

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Tips och råd

 • Kom ihåg att du behöver lämna in både sotarintyg och påskriven kontrollplan innan du kan få ditt slutbesked och börja använda din eldstad eller pelletskamin.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp