Innehåll

Avlopps­lednings­nät

Under marken i Järfälla ligger om­kring 240 000 meter kommunala spill­vatten­ledningar, och 200 000 meter dag­vatten­ledningar. Dessa ledningar leder bort spillvatten från hushåll och verksam­heter och dagvatten som rinner av från vägar och andra hård­gjorda ytor.

Avlopps­stopp och över­svämningar

För att på ett säkert sätt kunna leda bort spill- och dag­vatten måste ledningarna hålla en bra kondition och vara fria från skräp och beläggningar som annars kan orsaka stopp. Om ett stopp uppstår i en ledning däms vattnet upp och kan i vissa fall tränga upp i uppströms liggande brunnar och orsaka över­svämningar.

Extrema nederbörds­mängder kan också innebära att dag­vatten­ledningarna tillförs mer regnvatten än de klarar av, vilket kan resultera i över­svämmade markytor.

Förebyggande åtgärder

För att kontrollera ledning­arnas kondition filmas cirka 10 procent av alla spill- och dag­vatten­ledningar varje år. I samband med filmningen spolas ledningarna även rena från sediment och andra beläggningar, samt rotskärs vid behov.

Resultatet från filmningarna ligger sedan till grund för vilka ledningar som behöver bytas ut eller repareras. Varje år byts cirka 2 500 meter spillvattenledningar och 2 000 meter dagvatten­ledningar ut.

Pågående lednings­arbeten

Förutom att reparera och byta ut gamla ledningar arbetar vi också med att bygga helt nya ledningsnät inom nya bostads­områden.

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp