Innehåll

För dig som har egen brunn

Har du en egen grävd eller borrad brunn har du ansvar för din brunn. Du bör med jämna intervaller kontrollera vatten­kvaliteten. Inläckage av ytvatten eller avlopps­påverkan ger sämre vatten och kan orsaka sjukdomar.

Behöver du råd och infor­mation om vatten­täktens skötsel, prov­tagning och tolkning av analys­resultat, kontakta oss.

Läs mer om kontroll av vattenkvaliteten på Livsmedelverkets och på Sveriges geologiska under­söknings (SGU) webbplats.

Du kan registrera din brunn i brunnsarkivet

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att hitta befintliga brunnar i Sverige. Som fastighetsägare kan du själv registrera din brunn i Brunnsarkivet om det inte redan är gjort. Fördelarna med att din brunn finns registrerad i brunnsarkivet är många!

Rapportera din brunn via formulär hos Svensk geolisk undersökning

Tips! Fyll i formuläret via en smartphone eller läsplatta med GPS. Då kan din enhet positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Fördelar med att finnas i Brunnsarkivet

Det finns många fördelar med att registrera din brunn i SGUs brunnsarkiv och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
    Kommunen kan se din brunn när vi handlägger ansökningar om enskilt avlopp och bergvärmeborrning eller tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område eller vid andra förändringar som kan påverka din brunn.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för att räddningstjänsten kan skydda din brunn om till exempel en miljöolycka såsom ett utsläpp inträffar i området.

Du bidrar till att kommunen får större kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden. Informationen är viktig som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

I Brunnsarkivets kartfunktion ser du om din brunn är registrerad. Kontrollera uppgifterna och fyll på om information saknas.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s webbplats

Grund­vatten­täkt i Lund och Uddnäs

Inom Lund och Udd­näs krävs tillstånd för att inrätta och an­vända en ny anlägg­ning för grund­vatten­täkt.

Befintliga anläggningar för grund­vattentäkt inom samma område ska anmälas till kommunen. Kontakta oss för mer information, på telefon 08‑580 285 00.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp