Innehåll

Djursjukhus vid Kassavägen

Detaljplanen syftar till att ett nytt djursjukhus kan uppföras inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen.

Diarienummer: Kst 2019/382
Del av fastigheten Veddesta 2:1
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande

460x260

Fågelvy från sydväst

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av ett djursjukhus med lokaler för klinisk verksamhet, kontor samt butik i anslutning till Veddesta västra verksamhetsområde.

Detaljplanen kommer att tas upp för antagande i Kommunstyrelsen den 21 november 2022. Handlingarna finns tillgängliga längre ner på denna sida.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Suzanna Tsygankova
Telefon: 08-580 226 58
Mejl: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Linda Karlsson
Telefon 08-580 226 88
Mejl: linda.j.karlsson@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Handlingar inför antagande

Tillhörande utredningar

Handlingar från tidigare skeden

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp