Gå direkt till sidans innehåll

Djursjukhus vid Kassavägen

460x260

Detaljplan för djursjukhus, del av fastigheten Veddesta 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av ett djursjukhus med lokaler för klinisk verksamhet, kontor samt butik i anslutning till Veddesta västra verksamhetsområde.

Samråd för detaljplanen pågår under tiden 26 oktober 2021 – 27 november 2021

Planhandlingarna finns även tillgängliga hos kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 27 november 2021. Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Vänligen ange diarienummer Kst 2019/382 när ni skickar in synpunkter.

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Suzanna Tsygankova
Telefon: 08-580 226 58
Mejl: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Linda Karlsson
Telefon 08-580 226 88
Mejl: linda.j.karlsson@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp