Innehåll

Djursjukhus vid Kassavägen

460x260

Fågelvy från sydväst

Detaljplan för djursjukhus, del av fastigheten Veddesta 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av ett djursjukhus med lokaler för klinisk verksamhet, kontor samt butik i anslutning till Veddesta västra verksamhetsområde.

Granskning av detaljplanen pågår under tiden 30 maj – 20 juni 2022.


De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på denna sida, tillsammans med information om hur du kan lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum under granskningsstiden.


Lämna synpunkter på planförslaget

Granskning pågår just nu. Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för samråd eller granskning. De skriftliga synpunkterna ska ha inkommit senast den 20 juni 2022 via e-post eller som brev med vanlig post.

Mejla oss på kommunstyrelsen@jarfalla.se

Skicka brev till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla

Märk din skrivelse med dnr kst 2019/382 Yttrande över Detaljplan för djursjukhuset vid Kassavägen.

Information om behandling av dina personuppgifter

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Suzanna Tsygankova
Telefon: 08-580 226 58
Mejl: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Linda Karlsson
Telefon 08-580 226 88
Mejl: linda.j.karlsson@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Granskningshandlingar

Tillhörande utredningar

Samrådshandlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp