Innehåll

Barkarby­staden IV

460x260

Detaljplan för Barkarby­staden IV, fastigheterna Barkarby 2:2 och Barkarby 4:1

Detaljplanen utgör en deletapp i genomförandet av bebyggelsen i Barkarbystaden. Planen möjliggör cirka 2 200 bostäder samt service, centrumverksamheter, kontor, torg, parker och en tunnelbanestation med två uppgångar.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-07-12. 

Det finns en 3D-modell med volymer av Barkarbystaden och detaljplaneområdet för att visualisera hur det kan komma att se ut.

Planhandlingar

Bilder

Illustrationer och vyer är framtagna av Tovatt Architects and Planners 2019.

Utredningar och studier

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp