Innehåll

Bredgården 1:2 med flera

Flygfoto över planområdet

Planområdets läge i Kallhäll. Till höger i bild ligger Nedre Bredgården och Översjön.

Detaljplan för del av fastigheten Bred­gården 1:2 med flera.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya byggrätter för verksamheter (industri) så att befintlig verksamhet ska kunna utvecklas samt att förstärka entrén till natur­reservatet. Planområdet ligger i öster om Kallhäll mellan Enköpings­vägen i väster och E 18 i öster samt industri­mark i norr och söder och omfattar fastig­heterna Bredgården 1:8 samt del av Bredgården 1:2.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-12-19.

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp