Innehåll

Kallhälls centrum

Plankarta

Detaljplan för Kallhälls centrum, del av fastigheten Kallhäll 1:1 m fl.

Planområdet omfattar Kallhälls centrum, området vid Kallhälls gamla skola, marken nordost om Pressarvägen, parkeringen framför vårdcentralen och parkeringen öster om korsningen Källtorpsvägen-Kallhällsleden. Därutöver ingår Pressarvägen samt delar av Kallhällsleden, Källtorpsvägen och Kopparvägen.

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder nära kommunikationer, service och grönområden samt att möjliggöra en förnyelse av Kallhälls centrum. I detaljplanen ges förutsättningar för cirka 300 nya bostäder, en ny byggnad för Folkets hus, upprustning av torgytor med mera. Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-10-05. 

Planhandlingar  

  1. Senast ändrad: 2015-10-19 10.20 • Storlek: 13.5 MB

  2. Senast ändrad: 2015-10-19 10.21 • Storlek: 1.2 MB

  3. Senast ändrad: 2015-10-19 10.21 • Storlek: 3.1 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp