Innehåll

Koppar­vägens förskola

Detaljplan för Kopparvägens förskola.

Planområdet ligger nordväst om befintliga flerbostads­hus vid Koppar­vägen, cirka 600 meter öster om Kallhälls pendeltågs­station. Förutom fastigheten för själva för­skolan omfattas planområdet av den parkerings­plats över vilken angöringen till för­skolan planeras ske samt en mindre del parkmark som avses tillföras förskole­tomten. Den nya förskolan är tänkt att uppföras i två våningar och ger möjlighet till plats för 96 barn. Plan­förslaget överens­stämmer med intentionerna i kommunens översikts­plan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-07-08.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-08-11 15.26 • Storlek: 445.9 kB

  2. Senast ändrad: 2015-08-11 15.26 • Storlek: 1.2 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp