Innehåll

Nettovägen

Flygfoto över detaljplaneområdet

Detaljplan för handel vid NETTOVÄGEN, fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83

Planområdet ligger inom Veddesta industriområde. Detaljplanen syftar till att ändra gällande industriändamål till handel och kompletterande verksamhet inom fastigheten Veddesta 2:18. Den byggrätt för handel som tidigare fastställdes genom gällande detaljplan, D 110905A, ersätts med en byggrätt för handel och kompletterande verksamhet inom hela det nya planområdet. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt PBL(Plan- och bygglagen).

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014-01-13.

Planhandlingar

 

  1. Senast ändrad: 2014-02-06 09.35 • Storlek: 6.2 MB

  2. Senast ändrad: 2014-02-06 09.35 • Storlek: 1.2 MB

  3. Senast ändrad: 2014-02-06 08.44 • Storlek: 1.4 MB

  4. Senast ändrad: 2014-02-06 08.44 • Storlek: 714.1 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp