Innehåll

Smed­vägen

Illustration över Smedvägen

Detaljplan för äldre­boende vid Smed­vägen, fastigheten Kallhäll 1:34 och del av Kall­häll 1:1.

Planområdet är beläget vid Smedvägen-Kallhällsleden i Kallhäll och omfattar fastigheten Kallhäll 1:34, den intilliggande allmänna parkeringsplatsen på fastigheten Kallhäll 1:1 samt viss del parkmark.

Äldreboendet inrymmer ca 54 bostäder och är tänkt att utformas som en vinkel­byggnad i tre våningar med en fjärde indragen våning på del av byggnaden. I planområdet ingår även mark för allmän parkering och yta för återvinnings­station.

Detaljplanen överens­stämmer med inten­tionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-05-17.

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp