Innehåll

Zenitvägen

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m.fl.

Planområdet ligger i Skälby i den sydvästra delen av kommunen. Syftet med detaljplanen är att ersätta de gällande detaljplanerna för området med en ny detaljplan med planbestämmelser som är anpassade till dagens situation och hur utvecklingen av bebyggelsen i området ska ske med dagens förutsättningar. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014-10-06.

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp