Gå direkt till sidans innehåll

Grov­avfalls­hämtning

Till grov­avfall räknas sådant som man tar med vid en flytt, inga fasta inven­tarier, bygg­avfall eller elavfall.

Hämtning

Det kostar 339 kr (upp till max 5 kubikmeter) för ett hushåll att få grovavfall hämtat. Grovavfallet hämtas på onsdagar. För att kunna planera hämtningen ska beställningen göras minst fem arbets­dagar innan hämtnings­dagen. Service­center kommer att meddela dig hämtnings­datum via e-post.

Placering inför hämtningen

Var: Där det vanliga hushålls­avfallet hämtas, alltså vid tomt­gränsen eller den gemen­samma uppställnings­platsen.

När: Tidigast kvällen innan och senast kl. 07.00 på hämtnings­dagen.

Gemensam hämtning

Fastigheter som har gemen­sam avfalls­hämtning kan beställa gemensam grovavfalls­hämtning i container för 1 200 kr per gång. I övrigt gäller det­samma som för andra småhus.

Beställ grovavfalls­hämtning








Senast uppdaterad: 2018-10-17

Upp