Gå direkt till sidans innehåll

Matavfall

Bananskal, avokadoskal och kärna, kaffesump och kaffefilter, skinn från grillad kyckling, kycklingben

När du sorterar dina matrester är du med och skapar biogödsel till våra odlingar och biogas till bussarna. Dessutom minskar ditt restavfall med en tredjedel, bra för både miljön och din plånbok.

Vad sorteras som matavfall?

Råa och tillagade matrester sorteras som matavfall.

Exempel på vad som ska sorteras som matavfall

 • Alla slags matrester, både råa och tillagade
 • Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling, och skaldjur
 • Frukt- och grönsaksrester, skal
 • Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar
 • Pasta, nudlar och ris
 • Bröd: hårt, mjukt och kaffebröd
 • Äggskal
 • Hushållspapper

Inga andra förpackningar eller plastpåsar får ligga i papperspåsen.

Papperspåsen

Använd endast papperspåsen från kom­munen. Var noga med att inte blanda ner plast eller annat som förstör rötningsprocessen.

Har du kompost eller avfalls­kvarn med god­kännande från kommunen går det alldeles utmärkt att fortsätta med det om du tycker att det fungerar. Du berörs inte av utkörningen av matavfallskärl under våren 2019 utan måste kontakta oss för att ändra ditt abonnemang om du vill ändra din mat­avfalls­hantering.

Läs mer om avfallskvarn

Boende i villa, radhus eller parhus

Dela matavfallsabonnemang med en granne

Ärenden som anmäldes före den 17 februari handläggs för närvarande. E-tjänsten där du kan anmäla att dela kärl med en eller två grannar öppnar igen om några veckor. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta servicecenter

Schemalagd hämtning

När du har ett abonnemang för matavfall så kommer du att ha ytterligare ett kärl som du kan lägga matavfallet i och som hämtas varannan vecka eller oftare. Hämtningen är gratis och du får ett billigare abonnemang och mindre kostnader för hämtning av restavfall.

Startpaket

När du tecknar abonnemang för utsortering av matavfall får du ett brunt matavfallskärl och ett startpaket med informations­folder, slask­skrapa, papperspåsar och en påshållare i plast. Det är viktigt att påshållaren används eftersom den håller papperspåsen luftad och förhindrar uppkomsten av dålig lukt.

När påsen är full

Fyll på papperspåsen till markeringen, vik sedan ihop och lägg den på den lilla fällbara hyllan i ditt bruna matavfallskärl – biohyllan. När nästa påse ska läggas på biohyllan lägger du den gamla i botten av kärlet.

När påsen läggs på biohyllan kommer den att luftas ännu mer och på vintern fryser den för sig själv så att den inte fryser fast i andra påsar eller i kärlet.

Hämtning av matavfallet

Det bruna matavfallskärlet töms med samma bil som restavfallet (gröna kärlet). Bilarna har två separata fack. Du ställer alltså ut matavfalls­kärlet varannan vecka eller oftare om det behövs.

Minskade kostnader för ditt abonnemang när du sorterar matavfall

När du sorterar ut matavfall har du rätt till en lägre grund­avgift på avfalls­abonne­manget, eftersom det blir mindre restavfall att hämta.

Egen avfallshantering:

 • Sorterar ut mat i matavfallskärl: -380 kr/år
 • Hemkompostering av matavfall: -120 kr/år
 • Avfallskvarn för matavfall, kopplad till avlopp -190 kr/år

Gemensam avfallshantering:

 • Sorterar ut mat i matavfallskärl: -320 kr/år och hushåll
 • Hemkompostering av matavfall: -100 kr/år och hushåll
 • Avfallskvarn för mat­avfall, kopplad till avlopp -160 kr/år och hushåll

Vid inkoppling av avfalls­kvarn till avlopp kan det tillkomma en anslutnings­avgift enligt gällande taxa för vatten och avlopp.

Undantag från Järfällas avfallsföreskrifter

Ansök om undantag från Järfälla kommuns avfallsföreskrifterPDF

Priser för extra hämtning av matavfall

 • Extra hämtning nästa vardag: 140 kr

Matavfallspåsar

Matavfallspåsarna är kostnadsfria. En förväntad års­förbrukning av matavfalls­påsar levereras till dig en gång om året.

Här kan du hämta matavfallspåsar

 • Kommunens servicecenter, Riddar­platsen 5 i Jakobsberg
 • Coop, Jakobsbergs centrum
 • Coop Barkarby, Jaktplan 1
 • Görvälns återvinningscentral
 • Hemköp Stäket

Du kan även beställa hem matavfallspåsar vid behov.

Beställ matavfallspåsar

Egen kompost

Du kan kompostera matavfall från ditt eget hushåll efter att ha anmält det till tekniska nämnden. Nämnden prövar om det du anmält stämmer med reglerna i kommunens avfallsföreskrifter.

Matavfall får komposteras om det sker i en sluten kompostbehållare. Behållaren måste vara skadedjurssäker med väggar, lock och botten (nätbotten godtas). Inga glipor får vara större än 5 mm. Den ska kunna användas året runt och vara isolerad.

Matavfall kan även komposteras enligt bokashi-metoden och ska anmälas till avfallsansvarig nämnd. Behållaren måste vara skadedjurssäker med väggar, lock och botten. Den ska kunna användas året runt och bör därför vara dimensionerad så att allt kan komposteras under den tid som fastigheten nyttjas.

E-tjänsten "Anmäl om kompostering på din fastighet" öppnar igen i början av juni. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta servicecenter

Boende i lägenhet

Lämna till fastighets­ägaren

I vissa bostadsområden har hyresvärden/bostadsrätts­föreningen ordnat så att du kan sortera ditt matavfall. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av matfall i din i ditt bostadsområde.

Matavfallspåsar får du av din fastighetsägare.

Fastighetsägare lägenhetshus

För att de boende lätt ska kunna sortera rätt krävs det att fastighetsägaren erbjuder möjlighet att sortera mat­avfall. Beställ ett abonne­mang för kostnadsfri hämtning av matavfallet. Som fastighetsägare ansvarar du för mat­avfalls­­insamlingen i fastigheten.

Du har ansvar för utrymmet, att det finns tillräckligt antal kärl och att det inte sprids störande lukt. Som fastighets­ägare ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfalls­hantering. Ingen annan än kommunens entre­prenör får hämta hushålls­avfallet. Boende i fler­bostads­hus och inhyrd verksamhet räknas båda som hyresgäster.

Schemalagd hämtning

Kommunen hämtar mat­avfallet minst varannan vecka.

Beställ ett abonnemang för matavfall

Ansök om undantag för fler eller färre hämtningar per veckaPDF

Extra hämtningar

Beställ extra hämtning av matavfall för flerbostadshus

Priser för extra hämtning av matavfall

Typ

Pris

Extra hämtning av kärl

212 kr

Återbesök på grund av hinder vid ordinarie hämtning

212 kr

Underjordsbehållare

1018 kr


Matavfallspåsar

De boende behöver mat­avfalls­påsar för att kunna sortera matavfall. Fastighetsägare ansvarar för att beställa dem från kommunen och se till att de kommer fram till de boende.

Här kan du hämta matavfallspåsar

 • Kommunens servicecenter, Riddar­platsen 5 i Jakobsberg
 • Coop, Jakobsbergs centrum
 • Coop Barkarby, Jaktplan 1
 • Görvälns återvinningscentral
 • Hemköp Stäket


Du kan även beställa hem matavfallspåsar vid behov.

Beställ matavfallspåsar

Företag/verk­samhet

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet för alla företag verksamma i Järfälla och du måste ha ett abonnemang för matavfall.

Priser för abonnemang för hämtning av matavfall

 • 1 kärl: 28 kr/kärl och hämtning
 • 2-6 kärl: 34 kr/kärl och hämtning
 • Fler än 6 kärl: 96 kr/kärl och hämtning

Extra hämtningar

Har du större mängder matavfall kan du beställa extra hämtningar.

Beställ extra hämtning av matavfall för företag eller verksamhet

Priser för extra hämtning av matavfall

Typ

Pris

Extra hämtning av kärl eller säck*

212 kr

Återbesök på grund av hinder vid ordinarie hämtning

212 kr

Komprimatorcontainer

1 675 kr

Liftdumpercontainer

1 537 kr

Underjordsbehållare

1 018 kr

* Säck får endast användas i undantagsfall och vid tillfälliga volymer, inte som ordinarie insamlingssystem.

Tillfälliga verksamheter

Hit räknas alla verksamheter som pågår mindre än en månad, till exempel mark­nader och andra till­fälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare ställas ut för matavfall och restavfall. Om verksamheten pågår längre än en månad ska abonne­mang tecknas. Utställning och hämtning utförs endast på vardagar.

Beställ utställning och hämtning av matavfall genom att skriva till oss

Senast uppdaterad: 2020-01-03

Upp