Gå direkt till sidans innehåll

Konst­ruk­tions­ritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad.

Konstruktions­ritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktions­delar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad en konstruktions­ritning kan visa är:

  • Grund­konstruktionen
  • Stommen
  • Avväxlingar i väggar
  • Takstolar

Exempel på konstruktions­ritning för plankPDF

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
  • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan de skickas in.
  • Alla ritningar ska innehålla information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala, skalstock och datum.
Upp