Gå direkt till sidans innehåll

Sektions­ritning

En sektionsritning utgår från ett verti­kalt snitt igenom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat golv, bjälklag, tak och skorsten. Rumshöjder ska anges.

Exempel på sektionsritningPDF

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
Upp