Gå direkt till sidans innehåll

Käll­torps­vägen / Ulvsättra­vägen

Visionsbild

Detaljplan för Källtorps­vägen / Ulvsättra­vägen, fastigheten Kallhäll 6:3 med flera.

Med planen avses att uppföra ca 100 bostäder i sex fler­bostadshus med fyra till sex våningar vid Kallhällsparken. Ett gruppboende föreslås i en av byggnaderna. Butiker och kontor i bottenvåningen tillåts.

Ett nytt vattenstråk som ansluter till Kallhällsbäcken föreslås anläggas mellan de tillkommande bostads­kvarteren. Järfälla kommun har tagit ställning för att planens genomförande inte kommer att ha betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-01-13.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-01-27 15.15 • Storlek: 3.1 MB

  2. Senast ändrad: 2015-01-27 15.14 • Storlek: 1.5 MB

  3. Senast ändrad: 2015-01-27 15.15 • Storlek: 6.7 MB

  4. Senast ändrad: 2015-01-27 15.15 • Storlek: 2.7 MB

Upp