Veddestabron

Veddestabron ska byggas över E18 och järnvägen och kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta. Byggstart planeras till första kvartalet 2019 och bron beräknas stå klar 2021.

Visionsbild av Veddestabron från ovan. Bron blir 30 meter bred och får fyra körfält, ett för buss och ett för bil i vardera riktning, samt gång- och cykelbana i vardera riktning. Till höger i bild syns entrén till den nya kollektivtrafikknutpunkten i Barkarby med tunnelbana, bussterminal, pendeltåg och regionaltåg. Ovan vänster i bild syns delar av Barkarbystaden.

Veddestabron blir en viktig länk i Barkarby. Bron blir 30 meter bred och får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning. Bron blir en led för den trafik som idag går över Barkarbybron. 

Direkt anslutning till kollektivtrafik

Från Veddestabron blir det direkt anslutning ner till den nya kollektiv­trafik­knutpunkten i Barkarby med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och regionaltåg.

Byggstart

Veddestabron börjar byggas första kvartalet 2019 och beräknas vara klar för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik under hösten 2021.

Nedgång för gång- och cykeltrafikanter från Veddestabron till pendeltåg, tunnelbana och buss öppnar i samband med att tunnelbanan tas i trafik, vilket beräknas till höst/vinter 2024.

Läge

Veddestabron kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen, och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, i pendeltågsstationens norra ände.

Veddestabron kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen, och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om där Kindwalls ligger idag. Veddestabron kommer att ligga i pendeltågstationens norra ände.

Påverkan

Bygget av Veddestabron kommer under vissa tider att påverka Mälarbanan och E18 och då kommer vissa trafikomläggningar att göras. Information om aktuella trafikomläggningar kommer att finnas på platsen, här på webbplatsen och skickas till särskilt berörda.

Barkarbybron

När Veddestabron står klar kommer Barkarbybron eventuellt att bli en gång- och cykelbro utan biltrafik. Beslut om hur Barkarbybron ska användas tas framöver.

Bakgrund Veddestabron

Ursprungligen planerades Veddestabron för att stå klar runt 2015/2016. Den var då beräknad för spårvagn och för en befolkningsökning i Barkarbystaden motsvarande 5000 bostäder.

2014 skrevs avtal om Stockholmöverenskommelsen. Beslut togs att bygga tunnelbana till Barkarby och till det att bygga 14 000 bostäder i tunnelbanans område. Därmed ändrades förutsättningarna för Veddestabron och den behövde projekteras om för att möta framtiden.

Visionsbild över Veddestabron. Vy från Barkarbystaden mot Barkarby och entrén till den nya kollektivtrafikknutpunkten med tunnelbana, bussterminal, pendeltåg och regionaltåg.

Visionsbild över Veddestabron. Vy från Barkarby station med blick mot Barkarbystaden.

Senast uppdaterad: 2018-11-22

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?