Innehåll

Veddestabron

Tisdagen den 21 juni öppnade Veddestabron för trafik. Veddestabron går över E18 och Mälarbanan och kommer att knyta samman Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta på ett helt nytt sätt.


Veddestabron är 530 meter lång, 28 meter bred och har ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning.

Veddestabron sträcker sig över E18 och järnvägsspåren, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, vid pendeltågsstationens norra ände och kommer att knyta ihop Järfälla på ett helt nytt sätt. Bron blir en ny led för mycket av den trafik som idag går över Barkarbybron. För dig som bor, arbetar och/eller besöker området kommer Veddestabron att innebära en klar förbättring i infrastrukturen och det kommer att bli enklare för dig att ta dig fram.

Busstrafik på Veddestabron

Det finns ett körfält i vardera riktning på Veddestabron som är avsett för busstrafik. Fredagen den 24 juni byter SL till sommartidtabell. Från och med då kommer busslinjerna 518, 550, 590 och 178 att trafikera Veddestabron och stanna på den nya hållplatsen ”Barkarby station Övre”.

Från och med höstens tidtabell kommer BRT-linjen, linje 175, att förlängas till Barkarby station. Linje 175 trafikerar då Veddestabron och stannar på den nya hållplatsen ”Barkarby station Övre”.

Barkarbybron

Under sommaren 2023 stängde Barkarbybron permanent för bilar och andra motordrivna fordon. Istället hänvisas all fordonstrafik till Veddestabron. Barkarbybron blir nu en bro för gång- och cykeltrafikanter.

Ny stationsbyggnad vid Veddestabron

Visionsbild från ovan av Veddestabron och den stadsmiljö som ska växa fram runt omkring med nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård. Närmast i bild ser du Bas Barkarby som öppnade i januari 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva rakt in i en ny stationsbyggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar du till vänster i bild. Den kommer att vara kvar och med en promenad på några minuter når du enkelt övriga färdmedel i den andra änden av perrongen. (Visionsbild: White Arkitekter)

2026 kommer du från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Det här blir en ny viktig knutpunkt för kollektivtrafik som kommer att binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

Mer om knutpunkten finns att läsa här

Visionsbild över Veddestabron. Vy från Veddestavägen mot Barkarbystaden. Till höger den nya stationsbyggnaden med träfasad som 2026 blir entré till tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Rakt fram, på andra sidan Veddestabron, skymtar den framväxande stadsmiljön med Bas Barkarby som öppnade i januari 2022 och det kommande kontoret Eira. (Visionsbild: White Arkitekter)

Drönarbild över Veddestabron i oktober 2021. Veddestabron sträcker sig över E18 och järnvägen, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby. Närmast i bild syns Bas Barkarby som öppnade i januari 2022.

Veddestabron i oktober 2021. Vy från Veddestavägen mot Barkarbystaden. På båda sidor om Veddestabron växer ny stadsmiljö fram med nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård.

Bakgrund Veddestabron

Ursprungligen planerades Veddesta­bron för att stå klar runt 2015/2016. Den var då beräknad för spårvagn och för en befolknings­ökning i Barkarby­staden motsvarande 5000 bostäder.

2014 skrevs avtal om Stockholm­överenskommelsen. Beslut togs då att bygga tunnelbana till Barkarby och till det att bygga 14 000 bostäder i tunnelbanans område. Därmed ändrades förutsättningarna för Veddestabron och den behövde projekteras om för att möta framtidens behov.

Frågor och svar om Veddestabron

1. När öppnar Veddestabron?

Veddestabron öppnar tisdagen den 21 juni 2022. 

2. När började man bygga Veddestabron?

Den 18 mars 2019 tog Järfälla kommun det första spastaget för Veddestabron. 

3. Varför byggs Veddestabron?

Veddestabron byggs över E18 och järnvägen och blir en viktig länk i Järfälla och Barkarby. Veddestabron kommer att knyta samman Järfälla och den framväxande stadsmiljön i Barkarby. Det blir en ny led för mycket av den trafik som idag går över Barkarbybron.

I anslutning till Veddestabron byggs en ny stationsbyggnad med entré till den nya knutpunkten för kollektiv­trafik i Barkarby med entré till tunnelbana, buss­terminal, pendeltåg, regional­tåg och fjärrtåg. Den nya entrén öppnar i samband med att tunnelbanan tas i trafik hösten/vintern 2026.

4. Var ligger Veddestabron?

Veddestabron sträcker sig över E18 och järnvägsspåren, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby och kommer att knyta ihop Järfälla på ett helt nytt sätt.

Veddestabron kommer att ligga vid den nuvarande pendeltågsstationens norra ände. Här ska Trafikverket bygga en ny stationsbyggnad med entré till den nya knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby med nedgång till tunnelbana, bussterminal, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Den nya entrén öppnar i samband med att tunnelbanan tas i trafik under hösten/vintern 2026.

5. Hur tar jag mig upp och ner på Veddestabron?

Du når Veddestabron antingen från Veddestavägen eller från Enköpingsvägen vid Barkarbystaden. Vid Enköpingsvägen byggs en ny trafikkorsning med trafiksignaler för ett väl fungerande trafikflöde. Veddestavägen har byggts om och höjts en halv meter för att ansluta till Veddestabron.

För gångtrafikanter finns dessutom en trappa och hiss som tar dig mellan Bällstaågatan och Veddestabron.

6. Kommer bussar att åka över Veddestabron?

Ja. Det finns ett körfält i vardera riktning på Veddestabron som är avsett för busstrafik. Fredagen den 24 juni byter SL till sommartidtabell. Från och med då kommer busslinjerna 518, 550, 590 och 178 att trafikera Veddestabron och stanna på den nya hållplatsen ”Barkarby station Övre”.

Från och med höstens tidtabell kommer BRT-linjen, linje 175, att förlängas till Barkarby station. Linje 175 trafikerar då Veddestabron och stannar på den nya hållplatsen ”Barkarby station Övre”.

7. Hur lång blir Veddestabron?

 Veddestabron är 530 meter lång och 28 meter bred.

8. Vem har byggt Veddestabron?

Järfälla kommun har byggt Veddestabron i samarbete med Trafikverket, Kauno Tiltai, Afry och Skanska. Järfälla kommun är byggherre, det vill säga huvudansvarig, för Veddestabron. Det är också Järfälla kommun som äger och förvaltar Veddestabron.

9. Hur många körfält får Veddestabron?

Veddestabron får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning, samt gång- och cykelväg i vardera riktning. 

10. Finns det en nedgång från Veddestabron till pendeltåget när bron öppnar för trafik?

Nej, fram till 2026 behöver du gå via Veddestavägen för att komma till pendeltåget från Veddestabron. Fram tills dess ska en ny stationsbyggnad och en ny bussterminal byggas i området. 2026 kommer du från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

11. Vad händer med Barkarbybron när Veddestabron öppnar?

Barkarbybron kommer fortsatt att vara öppen för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Tung trafik är inte tillåten. Under hösten 2022 utvärderar vi trafikflödet i området och Barkarbybrons framtid som led för motorfordonstrafik.

12. Vad händer med nuvarande entré/stations­hus till pendeltåget som ligger vid Barkarbybron?

Nuvarande entré till pendeltåget vid Barkarbybron blir kvar. 2026 får pendeltåget två nedgångar, en i vardera ände av perrongen.

13. Var hittar jag information om Veddestabron?

Information om Veddestabron finns på den här sidan www.jarfalla.se/veddestabron och på Trafikverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp