Gå direkt till sidans innehåll

Orions förskola

Orions förskola är över 40 år gammal och fick i januari 2013 flytta in i ett nybyggt hus på ursprungstomten. Förskolan präglas av värme och glädje där barnen leker, får sin omsorg och ständigt upptäcker och lär sin nya saker tillsammans med engagerade och intresserade vuxna.

Kontakt

08-580 298 18
08-580 298 10

Orionvägen 30
175 60 Järfälla

Rektor

Zara Langfoss Dahl
08-580 298 01
zara.langfoss.dahl@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Suzanné Nilsson
08-580 298 20
suzanne.nilsson@jarfalla.se

Arbetssätt

Förskolan lägger stor vikt vid utevistelse både på den egna gården och i skogen. Vi lägger grunden till det svenska språket, matematik och naturvetenskap. Sist men inte minst ger vistelsetiden i vår förskola rika tillfällen till social träning.

I samarbete med NTA har vi fortlöpande olika projekt med barnen som lockar till att väcka nyfikenhet då det gäller matematik, naturkunskap och teknik. Vi har tidigare haft gemensamma projekt kring teman som handlat om "luft och vatten".

För närvarande har Orions förskola fem avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år i åldershomogena grupper. I vårt nya hus finns plats för upp till 100 barn på fem olika hemvisten. Björnen blå/ röd där de yngsta barnen vistas, Vargen där barn som är tre år vistas och på Lodjuret röd/ grön vistas barn som är fyra och fem år.

I husets hjärta ligger galleriet med plats för ateljé, läshörna samt språk- matematik- och rörelserum.

Förskolan har egen kock som lagar god och näringsriktig mat som barnen äter i vår matsal. Efter lunch vilar alla barn varav de mindre barnen sover utomhus året om och på "sovaltaner".

En dag hos oss

Orion förskola är öppen helgfria vardagar mellan 6.30 och 17.30.

Frukosten serveras klockan 7.30 i matsalen där det finns en frukostbuffé framdukat.

Under förmiddagen pågår en mängd olika aktiviteter såsom skogsutflykt, skapande, rörelse, massage, matematik, och olika experiment.

Lunch serveras 10.30 i vår matsal. De små barnen äter först och de stora barnen äter lite senare från 11.30.

Sedan följer en stunds vila som kan innehålla sagostund eller sovstund, beroende på barnets ålder. Efter det följer en stund med lek eller skapande innan det är dags för mellanmål.

Vi äter mellanmål cirka 14.00, utomhus om vädret tillåter.

Barnen fortsätter sina aktiviteter och hämtas någon gång före klockan 17.30 då förskolan stänger för dagen.

Vår vision

Genom ett professionellt bemötande och ett flexibelt arbetssätt vill vi uppmuntra barnet till självständighet och till att bli en trygg individ.

I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnet en trygg och lärorik förskoletid.

Vi vill medvetandegöra miljö, teknik och naturvetenskapliga frågor.

Vi vill ge barnet förståelse för en näringsrik kost, ett ekologiskt förhållningssätt, samt ge barnet möjlighet till att utveckla sin motorik i hälsosyfte.

Värdegrund

Vi arbetar i enlighet med de värderingar som fastställts i Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2010). Vi vill särskilt betona alla barns lika värde och rätten till ett bra liv. Barnets bästa skall alltid vara utgångspunkten för alla aktiviteter. Verksamheten ska präglas av demokrati, jämlikhet och solidaritet. Detta utgör en grundläggande förutsättning för frihet, rättvisa och fred.

Social kompetens

Barnen ska få lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar efter egen förmåga, genom medkänsla, respekt och och att visa sina känslor, visa hänsyn och ta andras känslor på allvar. De ska få lära sig att hantera sin ilska, lösa konflikter och hur man är en god kamrat; lära sig utgå från att alla har samma värde oavsett kön, religion och hemförhållanden.

Senast uppdaterad: 2019-10-03

Upp