Innehåll

Orions förskola

Orions förskola är över 40 år gammal, men 2013 byggdes ett nytt hus på ursprungstomten i utkanten av Skälby. Förskolan präglas av värme och glädje där barnen leker, får sin omsorg och ständigt upptäcker och lär sin nya saker tillsammans med engagerade och intresserade vuxna. Sedan höstterminen 2020 delar vi byggnad med Neptuniskolans förskoleklasser.

Kontakt

Orionvägen 30
175 60 Järfälla

Rektor

RoseMari Hultebring
08-580 298 09
rosemari.hultebring@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
RoseMari Hultebring
08-580 298 09
rosemari.hultebring@jarfalla.se

Avdelning Hunden
08-580 298 10

Avdelning Vargen
08-580 298 18

Avdelning Björnen
08-580 298 20

Avdelningarna

Orions förskola har tre avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan finns plats för upp till 55 barn. Avdelningarna Hunden och Björnen har barn i åldrarna 1-4 och på avdelningen Vargen går barn som är 4-5 år. Flera dagar i veckan har vi åldershomogena tvärgrupper mellan Hunden och Björnen. Syftet är att barnen ska få möjlighet att ha lärande­aktiviteter med jämnåriga.

I husets hjärta ligger Galleriet som är en gemensam plats för alla förskolans barn. I Galleriet finns möjlighet för rollek, bygg- och konstruktionslek, skapande, högläsning med mera. Här sker även öppning och stängning av förskolan.

Bild av träd skapat i silkespapper. Ugglor av papper samt lönnlöv på grenarna.

Arbetssätt

All verksamhet på förskolan är för­ankrad i våra styrdokument såsom "Läroplan för förskolan (Lpfö18)", "Neptuni för- och grundskolans verksamhetsplan", "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling".

Förskolan lägger stor vikt vid ute­vistelse både på den egna gården och i skogen. Vi lägger grunden till det svenska språket, matematik och natur­vetenskap. Sist men inte minst ger vistelsetiden i vår förskola rika tillfällen till social träning.

I samarbete med NTA har vi fort­löpande olika projekt med barnen som lockar till att väcka nyfikenhet då det gäller matematik, naturkunskap och teknik.

Barn runt pussel av målade tops.

En dag hos oss

Orion förskola är öppen helgfria vardagar mellan 6:30 och 17:30.

Frukosten serveras klockan 7:30 - 8:00 (insläpps­stopp klockan 7:45) i mat­salen där det finns en frukostbuffé framdukat.

Under förmiddagen pågår en mängd olika aktiviteter såsom temaarbeten, skogsaktiviteter, promenader, skapande, rörelse och olika experiment.

Pyssel vid bord med lönnlöv, lim, sax och ringar av papper.

Förskolan har egen kock som lagar god och näringsriktig mat som barnen äter i vår matsal. Hunden och Björnen äter klockan 10:30 och Vargen äter klockan 10:50.

Efter lunch följer en stunds vila som kan innehålla sagostund eller sov­stund, beroende på barnets ålder. De mindre barnen sover utomhus året om på våra "sovaltaner" med vindskydd. På vintern ligger barnen på ligg­underlag, yllefiltar och i sovsäckar. Vi kompletterar även med passande kläder beroende på temperatur.

Efter det följer en stund med lek eller skapande innan det är dags för mellanmål.

Vi äter mellanmål cirka 14:00, i mat­salen, ute i Galleriet eller utomhus om vädret tillåter.

Barnen fortsätter sina aktiviteter och hämtas någon gång före klockan 17:30 då förskolan stänger för dagen.

Vår vision

Genom ett professionellt bemötande och ett flexibelt arbetssätt vill vi upp­muntra barnet till självständighet och till att bli en trygg individ.

I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnet en trygg och lärorik förskoletid.

Vi vill medvetandegöra miljö, teknik och naturvetenskapliga frågor.

Värdegrund

Vi arbetar i enlighet med de värderingar som fastställts i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Vi vill särskilt betona alla barns lika värde och rätten till ett bra liv. Barnets bästa skall alltid vara utgångspunkten för alla aktiviteter. Verksamheten ska präglas av demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Social kompetens

Barnen ska få lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar efter egen förmåga, genom medkänsla, respekt och att visa sina känslor, visa hänsyn och ta andras känslor på allvar. De ska få lära sig att hantera sin ilska, lösa konflikter och hur man är en god kamrat; lära sig utgå från att alla har samma värde oavsett kön, religion och hemförhållanden.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp