Innehåll

Polaris förskola

Polaris förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är över 40 år gammal, med ändamålsenliga lokaler, stor gård och ligger vackert i södra Järfälla nära naturen och Neptuniskolan. Vår profil är miljöförskola och våra prioriterade områden är miljö, hälsa och utomhuspedagogik. Förskolan präglas av trygghet och glädje där barnen leker, får sin omsorg och ständigt upptäcker och lär sig nya saker i våra fina lärmiljöer, såväl ute som inne. Allt detta tillsammans med pedagoger som finner stort engagemang och intresse i att se barnen utvecklas.

Kontakt

Polarisvägen 33
175 65 Järfälla

Rektor

RoseMarie Hultebring
08-580 298 09
rosemari.hultebring@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
RoseMarie Hultebring
08-580 298 09
rosemari.hultebring@jarfalla.se

Regnbågen/Nova
08-580 228 97

Månen/Solen
08-580 298 12

Örnen
08-580 298 13

Avdelningarna

Polaris förskola har fem avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan finns plats för upp till 82 barn. På Månen och Solen går barn i åldrarna 1-3 år, på Nova 2-3 år, på Regnbågen 3-4 år och på Örnen 4-5 år. Minst tre dagar i veckan delar avdelningarna upp sig och arbetar i mindre och åldershomogena grupper för att kunna tillgodose alla barns behov och förutsättningar för utveckling.

Solen är också den avdelning där förskolan öppnar och stänger.

Arbetssätt

All verksamhet på förskolan är förankrad i våra styrdokument så som "Läroplan för förskolan (Lpfö18)", "Neptuni för- och grundskolans verksamhetsplan", "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling".

Förskolan lägger stor vikt vid utevistelse både på den egna gården och i skogen. Vi lägger grunden till det svenska språket, matematik och naturvetenskap. Sist men inte minst ger vistelsetiden i vår förskola rika tillfällen till social träning.

I samarbete med NTA har vi fort­löpande olika projekt med barnen som lockar till att väcka nyfikenhet då det gäller matematik, naturkunskap och teknik.

En dag hos oss

Polaris förskola är öppen alla helgfria vardagar mellan 6.30 och 17.30.

Frukosten serveras klockan 7.30-8.00 (insläppsstopp klockan 7.45) i mat­salen där det finns en frukostbuffé framdukad.

Under förmiddagen pågår en mängd olika aktiviteter, allt från fri lek till styrda aktiviteter med fokus mot läroplanens olika mål.

Förskolan har ett eget kök med kock som serverar mat tillsammans med grönsaker och knäckebröd åt barnen varje dag. Barnen äter sin lunch i matsalen uppdelade på två tider. Solen och Månen äter 10.30, följt av Örnen och Regnbågen som äter 11.30.

Efter lunchen har vi olika former av vila beroende på barnens ålder. De minsta barnen sover utomhus på våra sovaltaner med vindskydd. Under vinterhalvåret ligger barnen på ligg­underlag, yllefiltar och i sovsäckar. Detta kompletteras med passande kläder beroende på temperatur.
De äldre barnen som inte sover får lyssna på en saga innan de får ägna sig åt pyssel eller annan lugn aktivitet.

Hela förskolan äter mellanmål samtidigt klockan 14.00, Solen och Månen sitter i matsalen medan Örnen och Regnbågen sitter inne på sina avdelningar. Under sommarhalvåret äter Örnen och Regnbågen utomhus så länge vädret tillåter.

Barnen fortsätter sedan med sina olika aktiviteter tills de går hem innan 17.30 då förskolan stänger.

Vår vision

Vi vill lägga grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande, genom att möta det forskande barnet i den situation där barnet befinner sig. Vi vill stimulera barnets nyfikenhet och intresse för att pröva nya saker.

Genom ett professionellt bemötande och ett flexibelt arbetssätt vill vi uppmuntra barnet till självständighet och till att bli en trygg individ.

I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnet en trygg och lärorik förskoletid.

Vi vill medvetandegöra miljö, teknik och naturvetenskapliga frågor.

Vi vill ge barnet förståelse för en näringsrik kost, ett ekologiskt förhållningssätt, samt ge barnet möjlighet till att utveckla sin motorik i hälsosyfte.

Värdegrund

Vi arbetar i enlighet med de värderingar som fastställts i Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2010). Vi vill särskilt betona alla barns lika värde och rätten till ett bra liv. Barnets bästa skall alltid vara utgångspunkten för alla aktiviteter. Verksamheten ska präglas av demokrati, jämlikhet och solidaritet. Detta utgör en grund­läggande förutsättning för frihet, rättvisa och fred.

Social kompetens

Barnen ska få lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar efter egen förmåga, genom medkänsla, respekt och och att visa sina känslor, visa hänsyn och ta andras känslor på allvar. De ska få lära sig att hantera sin ilska, lösa konflikter och hur man är en god kamrat; lära sig utgå från att alla har samma värde oavsett kön, religion och hemförhållanden.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp