Gå direkt till sidans innehåll

Polaris förskola

Polaris förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger vackert i södra Järfälla nära naturen och Neptuniskolan. Vår profil är miljöförskola och våra prioriterade områden är miljö, hälsa och utomhuspedagogik.

Kontakt

Polarisvägen 33
175 65 Järfälla

Rektor

Zara Langfoss Dahl
08-580 298 01
zara.langfoss.dahl@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Suzanné Nilsson
08-580 298 20
suzanne.nilsson@jarfalla.se

Köket
08-580 298 28

Vår vision

Vi vill lägga grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande, genom att möta det forskande barnet i den situation där barnet befinner sig. Vi vill stimulera barnets nyfikenhet och intresse för att pröva nya saker.

Genom ett professionellt bemötande och ett flexibelt arbetssätt vill vi uppmuntra barnet till självständighet och till att bli en trygg individ.

I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnet en trygg och lärorik förskoletid.

Vi vill medvetandegöra miljö, teknik och naturvetenskapliga frågor.

Vi vill ge barnet förståelse för en näringsrik kost, ett ekologiskt förhållningssätt, samt ge barnet möjlighet till att utveckla sin motorik i hälsosyfte.

Värdegrund

Vi arbetar i enlighet med de värderingar som fastställts i Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2010). Vi vill särskilt betona alla barns lika värde och rätten till ett bra liv. Barnets bästa skall alltid vara utgångspunkten för alla aktiviteter. Verksamheten ska präglas av demokrati, jämlikhet och solidaritet. Detta utgör en grundläggande förutsättning för frihet, rättvisa och fred.

Social kompetens

Barnen ska få lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar efter egen förmåga, genom medkänsla, respekt och och att visa sina känslor, visa hänsyn och ta andras känslor på allvar. De ska få lära sig att hantera sin ilska, lösa konflikter och hur man är en god kamrat; lära sig utgå från att alla har samma värde oavsett kön, religion och hemförhållanden.

Senast uppdaterad: 2019-10-03

Upp