Gå direkt till sidans innehåll

Kvarnens förskola

Kvarnens förskola ligger i ett område vid Kvarnbacken, lekplatser och grönområden. Vi har nära till centrum, bibliotek, tåg och bussar. Förskolan har fyra avdelningar.

Kontakt

Kvarnplan 9-11
177 64 Järfälla

Rektor

Annika Kruse
08-580 294 25
annika.kruse@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Charlotte Söderberg Arriaza
08-580 227 05
charlotte.soderberg.arriaza@jarfalla.se

Avdelning Gullvivan
08-580 295 12

Avdelning Tussilago
08-580 295 16

Avdelning Smörblomman
08-580 294 24

Avdelning Maskrosen
08-580 295 17

Kök
08-580 294 41

Vår vision

En förskola där barnet finner lust och glädje att leka och lära i samspel med andra och utvecklar självkänsla, ansvarstagande, generositet och medkänsla.

Vår värdegrund

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor är olika och har lika värde.
Omsorgen om och hänsynen till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Nolltolerans gäller på enheten, ingen får kränka någon annan.

Senast uppdaterad: 2019-08-27

Upp