Innehåll

Ulvsättra förskola

Ulvsättra förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i Kallhäll och tillhör enheten Ulvsättra för- och grundskola.

Kontakt

08-580 298 61

Källtorpsvägen 64
176 75 Järfälla

Rektor

Charlotte Griffon
08-580 298 60
charlotte.griffon@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Avdelningar
Stjärnan 08-580 298 61
Solen 08-580 296 77
Månen 08-580 283 21
Raketen 08-580 296 71

Organisation

Bolinder, Kopparvägen och Ulvsättra förskolor tillhör enheten Ulvsättra för – och grundskolor och ligger i Kallhäll. Barnantalet på enhetens förskolor är cirka 230 barn. Vi arbetar i åldershomogena barngrupper med ett interkulturellt förhållningssätt.

Vision

“På Ulvsättraenhetens förskolor står barnens trygghet, utveckling och lärande i fokus”. På Bolinder, Kopparvägen och Ulvsättra förskolor vill vi att alla barn utvecklar öppenhet, nyfikenhet, generositet, samarbetsförmåga och medkänsla i samspel med andra människor. Vi eftersträvar en god grundverksamhet där barnens trygghet utveckling och lärande står i fokus. Vi eftersträvar en undervisning där all personal tillsammans med vårdnadshavare sätter barnet i första rum och har en syn på barnet som kunnigt, kapabelt och forskande. Våra lärmiljöer är utformade utifrån läroplanens alla mål och ger barnen en möjlighet till att växa, förundras och lära.

Arbetssätt

Förskolan har fyra avdelningar. Våra avdelningar är i den mån det går åldershomogena, med två avdelningar för de yngre barnen och 2 avdelningar för de äldre barnen. Vi har ett mottagningskök och får mat från Ulvsättraskolan. Vi får god, vällagad och näringsriktig mat som är fri från onödiga tillsatser och målsättningen är att årligen öka de ekologiska inköpen av basvaror. Vi lägger stor vikt vid måltiderna då det är en av dagens viktigaste samlingspunkter där alla barnen får chansen att mötas, bli sedda och lyssnade på.

Vi erbjuder en utbildning som är rolig, trygg och lärorik som utgår från förskolans läroplan. Just nu är vårt fokus i undervisningen barnens sätt att språka och kommunicera. Detta gör vi på olika sätt tillsammans med barnen i vår verksamhet genom teater, sagor, rim och ramsor, vi sjunger och läser böcker.
Pedagogerna använder sig av olika språkstödjande verktyg inom kommunikation såsom bildstöd och TAKK - tecken som stöd i den dagliga undervisningen med barnen.

För att kvalitetssäkra utbildningen har vi stående temaveckor under läsåret som följer vårt pedagogiska år. Det innebär Läsvecka, Likabehandlingsvecka, Nobelvecka, Hälsovecka.
I vår undervisning tar vi vara på våra närområden och ger oss iväg på utflykter till bl.a. skogen, Ängsjö, biografen, Bolindervallen, 4H gården och lekparker.
Vi värnar om att bygga goda relationer med vårdnadshavarna genom att ha en föräldraaktiv introduktion. Vi har även olika föräldraaktiviteter under året såsom gårdsfest, frukost, drop-in m.m.

Vi för ett systematiskt arbete kring barngruppens utveckling och lärande genom tydliga dokumentationer på Vklass, där även all information från förskolan läggs upp. Den individuella utvecklingen för varje barn dokumenteras och visas under utvecklingssamtalet som erbjuds en gång per läsår och extra samtal vid behov.

I vår enhet har vi en Pedagogista. Rollen innebär att både stödja och utmana pedagogerna genom att ställa frågor, väcka tankar och ge inspiration för att utveckla både det individuella och gemensamma arbetet. Arbetet innebär en nära kontakt och samarbete med alla pedagoger på enheten och i dialog med biträdande rektorn. Pedagogistan har ett ansvar att kontinuerligt driva de pedagogiska frågorna framåt och kritiskt granska vår verksamhet utifrån förskolan läroplan, aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Pedagogistan håller i intern fortbildning och kompetensutveckling för pedagogerna kring den egna rollen som både förskollärare, barnskötare samt kring barnsyn, pedagogiska miljöer, projekterande arbetssätt och dokumentation.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp