Gå direkt till sidans innehåll

Ulvsättra förskola

Ulvsättra förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Vi bedriver ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och våra hörnstenar i verksamheten är lek, utevistelse och skapande.

Kontakt

08-580 298 61

Källtorpsvägen 64
176 75 Järfälla

Rektor

Lena Jilg
08-580 296 47
lena.jilg@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Susanne Frykholm
08-580 298 60
susanne.frykholm@jarfalla.se

Arbetssätt

Ulvsättra förskola är belägen i Kallhäll. Det är ett vackert område med tillgång till mycket skog och natur. Förskolan består av fyra avdelningar: Stjärnan, Solen, Månen och Raketen. Vi arbetar åldersindelat och Reggio Emilia-inspirerat.

Vi vill ge varje barn en rik uteverksamhet som uppmuntrar till social samvaro och många utmaningar. Ute i naturen utvecklas fantasin, kreativiteten, motoriken och lekförmågan. Barn som rör sig mycket ökar koncentrationen både ute och inne. Vi är ute varje dag där vi erbjuder barnen olika aktiviteter på gården så som dans, musik och skapande. Vi gör även utflykter i närområdet. De äldsta barnen åker till Ängsjö och har heldagsutflykt under våren och hösten. De yngre barnen gör utflykter i närområdet och grillar ute på gården.

Vi arbetar aktivt med skapande verksamhet. Material så som olika sorters färger, pennor, kritor, lera, saxar och klister etc skall finnas framme och i barnens höjd. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnen har lätt för att använda sig av skapande uttrycksformer, där barnen utmanas till att utveckla en förståelse för hur materialet kan användas på flera olika sätt och ett intresse att skapa vidare.

Vi vill att alla har roligt tillsammans då det gynnar lärandet. Leken är början till abstrakt tänkande och uppkomsten av en låtsasdimension.

Vi arbetar temainriktat där vi observerar barnens nyfikenhet och intresse, vilket leder till olika projekt tillsammans med barnen där de får möjligheten att fördjupa sig i olika ämnen. Varje projekt dokumenteras, utvärderas och följs upp. Syftet är att synliggöra barns utveckling och lärande.

Under våren har vi en stor gårdsfest med olika aktiviteter så som lotteri, skapande och så vidare. Föräldrarna får möjligheten att träffa varandra, barnen och oss personal.

Under hösten har vi en höstsalong med drop-in fika för alla föräldrar. Föräldrarna får möjligheten att se vad vi har gjort tillsammans med barnen, våra projekt, dokumentationer med mera.

Vår vision

Vår vision är att alla barn utvecklar öppenhet, nyfikenhet, generositet, samarbetsförmåga och medkänsla i samspel med andra människor. Vi eftersträvar en verksamhet där all personal tillsammans med föräldrarna sätter barnet i fokus, där man har en syn på barnet som kunnigt, kapabelt och forskande.

Vi vill att alla barn ska se sitt eget lärande genom att barn och personal använder dokumentationspärmen som redskap.

Värdegrund

Vi vill stödja barnens förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Vi vill öka barnens förståelse för att alla människor har lika värden oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

Personalen och barnen ska vara delaktiga i värdegrunden och personalen ska vara tydliga förebilder. Alla ska arbeta för att skapa en miljö där alla behövs och där alla ska känna sig trygga, sedda och accepterade för den de är.

Senast uppdaterad: 2019-11-19

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp