Innehåll

Gårds förskola

Vi är en miljödiplomerad förskola belägen i ett naturskönt område i Viksjö. Våra ledord är trygghet, glädje och lärande. Hos oss äter vi hemlagad mat på respektive avdelning. Vi har en stor gård där vi har olika miljöer för lek och utforskande. Vi utforskar vår närmiljö och går ofta till skogen och andra lekparker.

Kontakt

Expedition
08-580 290 16

Gårdsvägen 4
175 50 Järfälla

Rektor

Helen Josefsson
08-580 299 48
helen.josefsson@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Larissa Vichnevskaia
08-580 290 16
larissa.vichnevskaia@jarfalla.se

Vår verksamhet

Gårds förskola har barn från ett år till det är dags att börja i förskoleklass. Förskolan består av tre ålders­inriktade avdelningar.

Alla som arbetar här är utbildade pedagoger och 50 % är förskollärare.

Förskolan ligger nära skog och natur som vi nyttjar ofta.

Gårds förskola ligger nära busshållplats och har cykelavstånd till Jakobsbergs centrum där det finns anslutning till pendeltåg. Det är promenadavstånd till Viksjö centrum där det finns matbutik och ett litet centrum. Bostadsområdena består av villor/radhus och bostadsrätter.

Vision och värdegrund

Vi vill erbjuda en trygg miljö där lusten för det livslånga lärandet skapas.

Vår vision: Trygghet, glädje och lärande

 • att få barnen att nyfiket och aktivt utforska och erövra världen. 
 • att erbjuda en miljö som lockar till aktivitet, lek, forskning. 
 • att inge hopp om att alla kan få vara med och påverka sin verklighet. 
 • att utgå från vad barnet behöver för att klara sig i den värld som blir deras och som vi inte känner till. 
 • att vuxna är lyhörda inför barns önskemål och tankar. 
 • att utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin miljö. 
 • att vårt arbete med barnen skall ske i ett nära samarbete med föräldrarna

Vi anser att barn behöver

 • en bra jag-uppfattning och ett gott självförtroende. 
 • att varje barn utvecklar sin identitet, självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
 • en social kompetens och god kommunikationsförmåga. 
 • en förmåga att tänka, reflektera, förstå sammanhang och se samband. 
 • att varje barn utvecklar sin förståelse för människors lika värde. 
 • att flickor och pojkars lika rätt och möjligheter medvetet uppmuntras.

Maten på Gårds förskola

Vi har ett eget kök där maten lagas från grunden. Personalen är utbildad och har mångårig erfarenhet och kunskap även inom specialkost.

Förskolan serverar tre måltider om dagen

 • Frukost klockan 08:00
 • Lunch klockan 11:00
 • Mellanmål klockan 14:00

Vi serverar även frukt/råbit på förmiddag och sen eftermiddag.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp