Innehåll

Traktor förskola

Traktor förskola är centralt belägen i Viksjö centrum. Närhet till kommunikationer och till naturen. Förskolan erbjuder också en stor gård för lek och lärande. Vår verksamhet bygger på läroplanens riktlinjer och präglas av ledorden trygghet, frihet och fantasi. Vi har en gård som ger möjlighet till varierad lek och upplevelse. Maten tillagas i eget kök och möjlighet att få sova ute främjar barnens hälsa och välmående.

Kontakt

Expedition
08-580 290 16

Traktorvägen 4
175 45 Järfälla

Rektor

Helen Josefsson
08-580 299 48
helen.josefsson@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Larissa Vichnevskaia
08-580 290 16
larissa.vichnevskaia@jarfalla.se

Om du vill besöka vår förskola, ta kontakt med
Britt Alm
08-580 295 93

Vår verksamhet

Vi arbetar i åldersgrupper med personal som i möjligaste mån följer barnen genom förskoletiden. Förskolan har två avdelningar: Ängen och Åkern.

Ängen består av två småbarnsgrupper med barn från 1-3 år.

Åkern är en avdelning för barn mellan 4-5 år. Vi arbetar i åldersgrupper mellan klockan 9 och 15. Vi har också samarbete mellan åldersgrupperna vilket tillvaratar barnens möjligheter att lära av varandra.

Vi har olika familjeaktiviteter som föräldramöte, luciafirande, föräldrafrukost, gårdsfest och föräldradialog som ger möjligheter till inflytande.

Vision och värdegrund

På Traktor förskola vill vi att alla barn utvecklar öppenhet, nyfikenhet, generositet, samarbetsförmåga och medkänsla i samspel med andra människor.

Vi vill att varje barn utvecklar en stark självkänsla och vi vill stödja barnen till ett växande ansvarstagande för sig själv och sin omgivning - sina egna handlingar och förskolans miljö.

Vi vill att varje barn skall ha inflytande över sitt eget lärande utifrån sina intressen, förmågor och behov.

Vi vill att alla barn ska se sitt eget lärande genom att barn och personal använder portfolio som redskap.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp