Innehåll

Tyck till om din lekplats

Under kommande år ska vi förbättra fyra stycken lekplatser i Järfälla. Vi investererar i tre befintliga platser och en ny lekplats. Vi hoppas att du vill hjälpa oss i arbetet.

Vi vill veta vad du tycker och tänker

Som Järfällabo, besökare och boende i närmiljön kring dessa platser är du varmt välkommen att tycka till genom att klicka på länken och svara på en kort enkät eller maila in dina tankar till oss. Vi vill gärna veta vad du vill att vi tar med oss i utvecklingen av lek- och aktivitetsplatserna. Det du berättar hjälper oss att förstå behov och minnen som finns på lek- och aktivitetsplatserna idag och vad vi ska förvalta och förändra i och med utvecklingen av lekplatserna.

Träffa oss och berätta vad du tycker

  • Vattmyraparken 21 september 15.00-17.00

Vår tidsplan

Vi har påbörjat arbetet med att samla in Järfällabornas berättelser. De ska ligga till grund för planering och utformning av de fyra lek- och aktivitetsplatserna. Arbetet innehåller flera olika delar och vi planerar att vara färdiga mellan 2024 och 2025.

Parkerna som vi ska förbättra

Fäbodparken (även känd som "Gulan")

Fäbodparken är en lek- och aktivitetsplats som ursprungligen anlades när bostadsområdena runt omkring byggdes. Intill parken ligger Fäbodens förskola och en liten bit bort ligger Lundskolan. Här finns en grusplan och en plats för lek och fina parkytor med uppvuxna träd.

Musikskogen

Musikskogen är en lek och aktivitetsplats som ligger mellan Fjällenskolan och Sandvikskolan. Musikskogen ligger fint placerad längst ett grönt gångstråk och delar av lek- och aktivitetsplatsen ligger i en skog. Det finns ett par bollplaner och en liten lekplats på platsen idag.

Vattmyraparken

Vattmyraparken ligger intill Vattmyraskolan och har ett äldre torp, en lekplats med pulkabacke och stora klippta gräsytor. Parken omgärdas av radhus och ligger öppet och orienterbart. I en del av parken finns spelyta för Boule och ett utegym med seniordel.

Kolarängsparken

Kolarängsparken är fint belägen i en sänka där Kolarängskolan ligger på en höjd ovanför. I parken ligger det kolonilotter och en stor konstgräsplan. I parken återfinns ett gult tegelhus som omringas av en äldre fruktlund. Parken öppen och grönskande med fina gångstråk.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp