Innehåll

E-faktura till privat­person

Alla kommunens fakturor till privat­personer går att få som e-faktura. An­mälan om e-faktura görs via din internet­­bank. För mer infor­mation om internet­­bankerna och han­teringen där hän­visas till bankernas information.

Anmälan

  1. Logga in på din Internetbank.
  2. Klicka dig fram till "Anmälan e-faktura"/"Anmälan elektronisk faktura" eller liknande.
  3. Sök efter Järfälla kommun och anmäl dig. I internet­bankerna finns tre olika anmälnings­alternativ gällande Järfälla kommun.

Separat anmälan måste göras för de olika fakturorna som är aktuella för dig enligt nedan:

  • VA (vatten och avlopp) / Avfall — pg 4912802-8  
  • Hyror - pg 891503-5 - hyresdebiteringar för kommunens egna fastigheter. OBS! Gäller ej hyror till Järfällahus AB (JHAB).
  • Övrigt - pg 4867604-3 - all annan debitering från kommunen,till exempel barnomsorg, äldre- och handikapp­omsorg, kort­tidsboende,  trygghets­larm, kulturskole­avgifter, tillsyns­avgifter.

Om du är osäker vilken faktura­­typ du ska anmäla dig för - kontrollera vilket plus­giro­nummer som är angivet på din pappersfaktura och jämför med samman­ställningen ovan.

  • För fakturatypen VA/Avfall ska ditt kund­nummer anges vid anmälan till internet­banken. Kundnumret hittar du på din faktura.
  • För fakturatyperna Hyror och Övrigt är det ditt person­nummer som används. Detta kommer automatiskt upp vid anmälan. För att e-faktura ska fungera måste faktura­mottagaren, det vill säga den person som står på fakturan, vara samma person som är inne­havaren av bank­kontot/internet­banken.

Betalnings­påminnelse vid obetald e-faktura

Om du har anmält dig till e-faktura kommer eventuell påminnelse vid utebliven betalning att skickas i pappers­format som vanligt brev.

Bilaga till e-faktura

Eventuell bilaga kan ej skickas med e-faktura.

I de fall en faktura innehåller en allmän bilaga anges detta på e-fakturan och den länk som finns på fakturan kan användas för att nå bilagan elektroniskt.

I de fall en faktura innehåller en bilaga som bara gäller en enskild faktura­mottagare skrivs både faktura och bilaga ut på papper som skickas med vanlig postbefordran.

Kreditering e-faktura

För vatten- och avlopp samt avfall kan kreditering tyvärr inte göras elektroniskt. Om kreditfaktura behöver skickas till privatperson som anmält sig till e-faktura kommer kreditfakturan att skickas på papper.

Kombinera e-faktura med autogiro

Det går att kombinera e-faktura med autogiro. Fakturan skickas till din internet­bank där du kan läsa den. Betalningen sker sedan på förfallo­dagen automatiskt utan att du behöver godkänna betalningen.

När det gäller fakturor avseende Hyror och Övrigt är det viktigt att observera följande:

Med enbart autogiro kan en annan person stå som betalare än den som står som faktura­mottagare. Av säkerhets­skäl är denna lösning bortvald för e-faktura. För att kombinera e-faktura och autogiro måste både e-faktura och autogiro ansökas av den person som är faktura­mottagare.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp