Innehåll

Mål och budget 2022

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller fullmäktiges mål, uppdrag och ekonomiska ramar.

Fördelning av verksamhetskostnader 2022

Cirkeldiagram
Utbildning 31,8 %
Förskola och fritidshem 17,3 %
Äldreomsorg 13,7 %
Funktionsnedsättning 12,8 %
Omsorg och stöd 7,6 %
Infrastruktur och miljö 4,7 %
Idrott och fritid 3,3 %
Kultur 1,7 %
Övrigt (arbetsmarknadsåtgärder, räddningstjänst m.m.) 7,2 %

Övergripande mål

Järfälla ska vara en trygg och attraktiv inflyttnings­kommun som känne­tecknas av ekonomisk tillväxt, god välfärd och hållbar utveckling.

Fokusområden

Tryggare Järfälla

Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet.

God välfärd

Järfälla­borna ska få ut bästa möjliga välfärds­tjänster för sina skatte­pengar. Kommunalt finansierade verksam­heter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukar­upplevd kvalitet avseende såväl verksam­hetens innehåll som personalens bemötande.

Hållbar utveckling

Det sociala utanför­skapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhets­arbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt.

Tryggare Järfälla

Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet.

God välfärd

Järfälla­borna ska få ut bästa möjliga välfärds­tjänster för sina skatte­pengar. Kommunalt finansierade verksam­heter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukar­upplevd kvalitet avseende såväl verksam­hetens innehåll som personalens bemötande.

Hållbar utveckling

Det sociala utanför­skapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhets­arbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp