Innehåll

Kan du något av de nationella minoritetsspråken?

Det finns fem minoritetsspråk i Sverige - finska, meänkieli, romani chib, samiska och jiddish. Pratar du något av språken och är intresserad av att bidra till att barn inom skola och förskola får prata sitt språk? Då får du gärna fylla i enkätundersökningen.

Att få möjlighet att prata sitt modersmål gör att ett barn får tillgång till hela sin identitet och sitt kulturella arv. Det skapar en inkluderande och mångsidig miljö för barnet i skolan. I Järfälla har antalet barn med kunskaper inom minoritetsspråken ökat och i takt med det behöver vi stötta och säkerställa språkkompetenser inom förskola och skola.

Inget pedagogiskt ansvar

Vi behöver bli fler inom förskola och skola som kan stötta barns språkutveckling inom alla minoritetsspråken. Upplägget går ut på att prata språket när tillfälle ges till, till exempel i enskilda konversationer med barnet. Det skulle kunna uppstå när barnet behöver hjälp med något, när barnet ställer en fråga eller vid ”småprat”. Det finns inte något formellt pedagogiskt ansvar för språket utan är en möjlighet att växla mellan svenska och språket i olika informella situationer.

Kompetensutbildning i finska

Järfälla ingår i finskt förvaltningsområde, vilket innebär att sverigefinnar har utökade rättigheter. Det kommer finnas möjlighet till utbildning i finska. Både för personer som enbart vill bättra på språket men även för personer som inte kan språket. Detta finansieras av statsbidraget.

Till undersökningen

Enkäten tar cirka tre minuter att genomföra och det är helt frivilligt att svara. Sista datum för att svara är 19 juni. Här hittar du undersökningen

Lagring av information

Svar från enkäten lagras i ett personalsystem där din information om dig som anställd sparas. Informationen kopplas till din anställning och sparas bara så länge du är anställd. Kontakta samordnaren om du vill addera eller ta bort informationen från enkäten om dig. Vill du läsa mer om GDPR, gå till

Personuppgifter och GDPR

Till undersökningen

Enkäten tar cirka två till tre minuter att genomföra och det är helt frivilligt att svara. Sista datum för att svara är 19 juni. Här hittar du undersökningen.

För mer information eller vid frågor, kontakta Sandra Häggström, samordnare för finskt förvaltningsområde
Avdelningen för Demokratiutveckling

Telefon: 08-580 245 43
Mobil: 070-002 38 12

E-post: Sandra.haggstrom@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp