Innehåll

Kan du något av de nationella minoritetsspråken?

Det finns fem minoritetsspråk i Sverige - finska, meänkieli, romani chib, samiska och jiddish. Pratar du något av språken och är intresserad av att bidra till att invånare får prata sitt språk? Då får du gärna fylla i enkätundersökningen.

I Sverige har vi en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att skydda, upprätthålla och bevara de nationella minoriteternas språk och kultur. Det betyder att sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar har särskilda rättigheter till att till exempel få information och sin kultur på sitt språk.

Järfälla kommun ingår dessutom i finskt förvaltningsområde, vilket innebär att sverigefinnar har utökade rättigheter inom äldreomsorg på finska samt rätt till att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen.

Syftet med undersökningen

Vi behöver bli fler som kan erbjuda de nationella minoritetsspråken till äldre personer. Syftet med enkäten är att hitta personal inom vård och omsorg som har kunskaper inom något av minoritetsspråken och som skulle vilja använda språket i sitt arbete.

Äldre personer är viktiga bärare av språk, kultur och traditioner och har i stor utsträckning det nationella minoritetsspråk som sitt modersmål. Det är deras rätt och det är viktigt att kunna uttrycka sina omsorgsbehov på ett språk de behärskar samt att de ska få vistas i en språklig och kulturell miljö där de känner sig hemma.

Kompetensutbildning i finska

Äldreboendet Lönnen är kommunens finsktalande profilboende och är i behov av personal som kan finska. Sverigefinnar finns även på andra boenden. Om du vill arbeta med finska som språk kan du bli kontaktad efter undersökningen angående möjligheter för det. Det kommer även finnas möjlighet till utbildning i finska. Både för personer som enbart vill bättra på språket men även för personer som inte kan språket. Detta finansieras av statsbidraget.

Till undersökningen

Enkäten tar cirka två till tre minuter att genomföra och det är helt frivilligt att svara. Sista datum för att svara är 19 juni.

Till undersökningen

Lagring av information

Svar från enkäten lagras i ett personalsystem där din information om dig som anställd sparas. Informationen kopplas till din anställning och sparas bara så länge du är anställd. Kontakta samordnaren om du vill addera eller ta bort informationen från enkäten om dig. Vill du läsa mer om GDPR, se hemsidan Personuppgifter och GDPR - Järfälla kommuns intranät (jarfalla.se)

 

För mer information eller vid frågor, kontakta Sandra Häggström, samordnare för finskt förvaltningsområde
Avdelningen för Demokratiutveckling

Telefon: 08-580 245 43
Mobil: 070-002 38 12

E-post: Sandra.haggstrom@jarfalla.se

För mer information eller vid frågor, kontakta Sandra Häggström, samordnare för finskt förvaltningsområde
Avdelningen för Demokratiutveckling

Telefon: 08-580 245 43
Mobil: 070-002 38 12

E-post: Sandra.haggstrom@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp