Gå direkt till sidans innehåll

Statistik

Över­gripande information om kommunens befolkning och dess ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandat­för­delningen i kommun­full­mäktige.

Järfälla i siffror

Antal/andel

Areal

6 350 ha

Grön­områden

38 %

Exploaterad mark

47 %

Vatten

15 %

Folkmängd (december 2018)

78 480

Kommunal­skatt (2018)

31,47


Befolkning

Järfälla fortsätter att växa. Under 2018 ökade antalet in­vånare i Järfälla med 2020 personer vilket innebar 78 480 personer i slutet av året.

Ökningen består dels av ett födelseöverskott på 420 personer (avser 938 födda och 518 döda), dels av ett positivt flyttningsnetto på 1 600 personer (består av 7 721 inflyttade och 6 121 utflyttade personer).

Nedan finns länkar till befolkningsprognoser för hela kommunen och för kommundelarna.

Prognos för hela kommunen för åren 2019-2033PDF

Delområdesprognos med en uppdelning på kommundelarna 2019‑2028PDF

Faktabladet Kommun­fakta

Kommunfakta ger över­gripande information om kommunen och dess in­vånare. Här hittar du statistik om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandat­för­delningen i kommun­full­mäktige.

Som jämförelse finns oftast medel­värden för länet och riket. Statistiken är hämtad främst från Statistiska centralbyrån (SCB).

2019

Kommunfakta Järfälla 2019PDF

Definitioner och kommentarer Kommunfakta Järfälla 2019PDF

2018

Kommunfakta Järfälla 2018PDF

Definitioner och kommentarer Kommunfakta Järfälla 2018PDF

Statistik inom miljöområdet

På webbplatsen Miljöbarometern i Järfälla redovisar vi hur miljömålen i kommunens miljöplan uppfylls. Genom nyckeltal kan du följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden under de senaste åren.

Gå till Miljöbarometern i Järfälla

Senast uppdaterad: 2019-12-16

Upp