Gå direkt till sidans innehåll

Statistik

Över­gripande information om kommunens befolkning och dess ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandat­för­delningen i kommun­full­mäktige.

Järfälla i siffror

Antal/andel

Areal

6 350 ha

Grön­områden

38 %

Exploaterad mark

47 %

Vatten

15 %

Folkmängd (dec 2016)

74 412

Kommunal­skatt* (2018)

31,47

 * för den som inte är medlem i Svenska kyrkan, annars 32,16

Befolkning

Järfälla fortsätter att växa. Under 2017 ökade antalet in­vånare i Järfälla med 2 041 personer vilket innebar 76 453 personer i slutet av året.

Ökningen består dels av ett födelseöverskott på 349 personer (avser 885 födda och 536 döda), dels av ett positivt flyttningsnetto på 1 681 personer (består av 7 287 inflyttade och 5 606 utflyttade personer).

Nedan finns länkar till befolkningsprognoser för hela kommunen och för kommundelarna.

Prognos för hela kommunen för åren 2017‑2030PDF

Delområdesprognos med en uppdelning på kommundelarna 2017‑2026PDF

Faktabladet Kommun­fakta

Kommunfakta ger över­gripande information om kommunen och dess in­vånare. Här hittar du statistik om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandat­för­delningen i kommun­full­mäktige.

Som jämförelse finns oftast medel­värden för länet och riket. Statistiken är hämtad främst från Statistiska centralbyrån (SCB).

2018

Kommunfakta 2018PDF

Definitioner och kommentarer Kommunfakta 2018PDF

2017

Kommunfakta 2017PDF

Definitioner och kommentarer Kommun­fakta 2017PDF

2016

Kommunfakta 2016PDF

Definitioner och kommentarer Kommun­fakta 2016PDF

2015

Kommunfakta 2015PDF

Definitioner och kommentarer Kommun­fakta 2015PDF

Statistik inom miljöområdet

På webbplatsen Miljöbarometern i Järfälla redovisar vi hur miljömålen i kommunens miljöplan uppfylls. Genom nyckeltal kan du följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden under de senaste åren.

Gå till Miljöbarometern i Järfälla

Senast uppdaterad: 2018-06-01

Upp