Gå direkt till sidans innehåll

Statistik

Över­gripande information om kommunens befolkning och dess ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandat­för­delningen i kommun­full­mäktige.

Järfälla i siffror

Antal/andel

Areal

6 350 ha

Grön­områden

38 %

Exploaterad mark

47 %

Vatten

15 %

Folkmängd (december 2018)

78 480

Kommunal­skatt (2018)

31,47


Befolkning

Järfälla fortsätter att växa. Under 2019 ökade antalet in­vånare med 1 510 personer vilket innebär 79 990 invånare den 31 december. Ökningen består av att det föds fler än det dör och att det flyttar in fler till kommunen än det flyttar ut från kommunen.

Nedan finns länkar till befolkningsprognoser för hela kommunen och för kommundelarna där det går att läsa med om befolkningsutvecklingen.

Prognos för hela kommunen för åren 2020-2034PDF

Delområdesprognos med en uppdelning på kommundelarna 2020‑2029PDF

Faktabladet Kommun­fakta

Kommunfakta ger över­gripande information om kommunen och dess in­vånare. Här hittar du statistik om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandat­för­delningen i kommun­full­mäktige.

Som jämförelse finns oftast medel­värden för länet och riket. Statistiken är hämtad främst från Statistiska centralbyrån (SCB).

2019

Kommunfakta Järfälla 2019PDF

Definitioner och kommentarer Kommunfakta Järfälla 2019PDF

2018

Kommunfakta Järfälla 2018PDF

Definitioner och kommentarer Kommunfakta Järfälla 2018PDF

Statistik inom miljöområdet

På webbplatsen Miljöbarometern i Järfälla redovisar vi hur miljömålen i kommunens miljöplan uppfylls. Genom nyckeltal kan du följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden under de senaste åren.

Gå till Miljöbarometern i Järfälla

Senast uppdaterad: 2020-04-08

Upp