Gå direkt till sidans innehåll

Kallelser och proto­koll för social­­nämnden

Under respektive samman­trädesdatum hittar du kallelse med föredragnings­lista, handlingar och proto­koll i pdf-format. Socialnämndens samman­träden är offentliga, vilket innebär att allmän­heten har närvarorätt så länge det inte finns särskilda skäl till att hålla ett slutet sammanträde.

Upp