Innehåll

Social­nämnden

Socialnämnden har ansvar för Järfällas social­tjänst och den sociala omsorg och insatser som finns att ansöka om.

Roland Borgström (KD) 1:e vice ordförande, Dan Engstrand (M) ordförande och Eva-Lotta Arenander (S) 2:e vice ordförande.

Roland Borgström (KD) 1:e vice ordförande, Dan Engstrand (M) ordförande och Eva-Lotta Arenander (S) 2:e vice ordförande.

Sammanträdes­datum

2022

10 mars
7 april
24 maj
14 juni
27 september
27 oktober
8 december

Socialnämnden ansvarar för

  • Stöd till personer med funktions­nedsättning
  • Individ- och familjeomsorg

Kontakt

Socialnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen socialnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp