Innehåll

Social­nämnden

Socialnämnden har ansvar för Järfällas social­tjänst och den sociala omsorg och insatser som finns att ansöka om.

Sammanträdes­datum

2024

15 februari
7 mars
22 april
28 maj
18 juni
26 september
10 oktober
7 november
12 december

Socialnämndens ansvarsområden:

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, samt uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, och lagen om receptfria läkemedel. Vidare har nämnden ansvar för Järfällas mottagande av flyktingar och ensamkommande barn, samt i förekommande fall de som beviljats uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till dessa målgrupper.

Socialnämnden ansvarar för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) när kriser och katastrofer inträffar i kommunen.

Mer information finns att hämta i socialnämndens reglemente

Kontakt

Socialnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen socialnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp