Innehåll

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för uppgifter inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Äldre- och omsorgsnämnden ersätter delvis äldrenämnden (2019-2022); det som skiljer är att äldre- och omsorgsnämnden förutom äldreomsorg också hanterar frågor om funktionsnedsättning.

Sammanträden med ärenden om myndighetsutövning eller som innehåller sekretess är inte offentliga. Om du har frågor om att närvara på en nämnd, kontakta nämndsekreterare i äldre- och omsorgsnämnden:

Telefon: 08-580 285 00

E-post: Aldre.Omsorgsnamnden@jarfalla.se

Sammanträdes­datum

2024

8 februari
29 februari
18 april
30 maj
13 juni
3, 17 oktober
14 november
5 december

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för

  • Äldreomsorg
  • Stöd och service till personer med funkionsnedsättning

Kontakt

Äldrenämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen aldre.omsorgsnamnden@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp