Innehåll

Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom äldreomsorg och avser personer från 65 år.

Sammanträden med ärenden om myndighetsutövning eller som innehåller sekretess är inte offentliga. Om du har frågor om att närvara på en nämnd, kontakta nämndsekreterare i äldrenämnden: 08-580 285 00.

Lena Pramer (M) 1:e vice ordförande, Lennart Nilsson (KD) ordförande, Bengt Harju (S) 2:e vice ordförande

Lena Pramer (M) 1:e vice ordförande, Lennart Nilsson (KD) ordförande, Bengt Harju (S) 2:e vice ordförande

Sammanträdes­datum

2022

24 februari
31 mars
19 maj
9 juni
22 september
20 oktober
15 december

Äldrenämnden ansvarar för

  • Äldreomsorg

Kontakt

Äldrenämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen aldrenamnden@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp