Innehåll

Kallelser och proto­koll för kompetens­nämnden

Under respektive samman­trädesdatum hittar du kallelse med föredragnings­lista, handlingar och proto­koll i pdf-format. Kompetensnämndens samman­träden är offentliga, vilket innebär att allmän­heten har närvarorätt så länge det inte finns särskilda skäl till att hålla ett slutet sammanträde.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp