Innehåll

GVI – strategi mot grovt och dödligt våld

Som ett led i arbetet för ett tryggare Järfälla samarbetar kommunen med lokalpolisområde Järfälla, Kriminalvården och Upplands-Bro kommun utifrån strategin Gruppvåldsintervention (GVI).

Vad är GVI?

GVI är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld som utförs av kriminella grupper. Strategin kommer ursprungligen från USA där den har använts under flera år med goda resultat. I Sverige testades GVI för första gången i Malmö under namnet ”Sluta skjut”.

Budskap

GVI går ut på att samhällets aktörer kommunicerar direkt med individer som tillhör kriminella grupper för att förmedla ett gemensamt budskap:

  • Samhället tolererar inte våldet.
  • Den som vill lämna det kriminella livet kan få hjälp och stöd.
  • Våldshandlingar får konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polis, kriminalvård och andra brottsbekämpande myndigheter.

Mål

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Kontakt och stöd

Vid akuta händelser: ring 112.

För kontakt med kommunens socialtjänst, ring Servicecenter på telefonnummer 08-580 285 00 (välj tonval 2 för socialtjänst).

GVI i andra kommuner

GVI i Upplands-Bro

GVI i Örebro

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp