Innehåll

Med­borgar­löfte i Järfälla

Lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun ska under 2024 tillsammans genom medborgarlöftet arbeta med åtgärder som bidrar till att hanterar lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Det här ska vi göra

Polis och kommun kommer under medborgarlöftets giltighetstid att göra följande:

  • Lokalpolisen i Järfälla och Järfälla kommun ska ha gemensam närvaro på platser i kommunen som i förväg kommunicerats, där medborgarna har en möjlighet till dialog. Detta kan ske genom till exempel medborgardialoger, tematräffar eller trygghetsvandringar.
  • Lokalpolisen i Järfälla ska genomföra flertalet trafik- och synlighetsinsatser vid skolor och riktade insatser med fokus mot mopeder/motorcyklar och cross-motorcyklar.
  • Lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun kommer gemensamt kommunicera information om trafiksäkerhet till vårdnadshavare och elever.
  • Tvåhjulsproblematiken ska följas upp i relevanta samverkansforum under aktuell säsong.
  • Lokalpolisen i Järfälla och Järfälla kommun ska genomföra gemensamma informationstillfällen och samverka i att förebygga bedrägerier mot äldre i Järfälla.
  • Lokalpolisen i Järfälla och Järfälla kommun ska ha regelbunden kommunikation om trygghetsarbetet i Järfälla kommun. Kommunikationen ska vara riktad så att den når alla åldersgrupper.

Vad är medborgar­löften?

Medborgarlöftet bygger på det som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast att åtgärda för att känna sig trygga och säkra. Löftena är åtgärder som hanterar lokala problem, ökar tryggheten och minskar brottsligheten. Det beskriver vad polisen, kommunen och andra aktörer i lokal­samhället lovar att åstadkomma tillsammans.

Varför medborgarlöften?

Medborgarlöfte syftar till ett ännu bättre brottsföre­byggande och trygghets­skapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Vad är medborgardialoger?

Dialogerna är ett sätt att samla in kunskap och erfarenhet på och ett sätt att engagera och involvera medborgarna i det brotts­förebyggande och trygghets­skapande arbetet i lokalsamhället.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp