Järfälla kommuns miljödiplom

Järfälla kommuns miljödiplom är ett verktyg som hjälper dig att organisera företagets miljöarbete. När du miljödiplomerar ditt företag ger det affärsmässiga fördelar, organisatoriska vinster och minskad negativ miljöpåverkan.

Vinster och fördelar med miljödiplom

Ett organiserat miljöarbete ger flera fördelar och miljödiplomet är ett kvitto på ditt företags miljöprestanda och en signal till dina kunder att du arbetar för en bättre miljö.

  • Minskad negativ miljöpåverkan - genom att minska användningen av farliga kemikalier, optimera avfallshanteringen, energianvändningen och transporterna bidrar ditt företag till en bättre miljö
  • Affärsmässiga fördelar - besparingar genom effektiviseringar och möjlighet att stärka konkurrenskraften och varumärket
  • Organisatoriska vinster - att arbeta enligt ett miljöledningssystem leder ofta till tydligare rutiner och bättre kontroll

Järfälla kommun har arbetat med miljödiplom under lång tid och har stor erfarenhet av miljörådgiving, miljölagstiftning och förutsättningar för små och medelstora företag i Järfälla. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte, så tar du första steget mot att miljöanpassa ditt företag.