Innehåll

Miljödiplom för företag

Järfälla kommuns miljö­diplomering är en metod för att bygga upp ett miljö­lednings­system och organisera företagets miljö­arbete. Den bygger på Svensk Miljöbas kravstandard som är anpassat för små och medelstora företag.

Ett organiserat miljöarbete ger flera fördelar och miljö­diplomet är ett kvitto på ditt företags miljö­prestanda och en signal till dina kunder att du arbetar för en bättre miljö.

  • Minskad negativ miljö­påverkan - genom att minska användningen av farliga kemikalier, opti­mera avfalls­hanteringen, energi­användningen och transporterna bidrar ditt företag till en bättre miljö
  • Affärsmässiga fördelar - besparingar genom effektiv­iseringar och möjlighet att stärka konkurrens­kraften och varu­märket
  • Organisatoriska vinster - att arbeta enligt ett miljö­lednings­system leder ofta till tydligare rutiner och bättre kontroll

Järfälla kommun har arbetat med miljö­diplom under lång tid och har stor erfarenhet av miljö­rådgivning, miljö­lag­stiftning och förut­sättningar för små och medel­stora företag i Järfälla.

Vad som ingår

  • Inledande möte där vi presenterar Järfälla kommuns miljö­diplom
  • Besök på ditt företag med genomgång av aktuella lag­krav inom miljö­området
  • Hjälp att komma igång med miljölednings­systemet
  • Handledning och miljö­utbildning för två personer
  • Årlig miljörevision*
  • Miljödiplom efter godkänd revision
  • Marknadsföring av ditt företag i våra kanaler

*vart fjärde år ska en tredje­parts­revision göras, denna ingår inte

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp