Gå direkt till sidans innehåll

Egen­kontroll av för­skolor och skolor

Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet plan­era och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägen­heter för människors hälsa eller miljön. Du behöver skaffa dig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Hur ska arbetet med egen­kontroll­en redo­visas?

Egenkontrollen ska vara dokumenterad, det vill säga skriftlig och kunna visas upp vid inspektion. Egen­kontroll­en bör bestå av en samman­ställning av vilka dokument - rutiner, system med mera - som finns och var de är placerade. En dokument­ations­pärm är bra för att hålla ordning på egenkontrollen.

Införande av egen­kontroll

I Information om egen­kontroll enligt miljöbalken för skolor och förskolor räknas flera punkter upp som bör ingå i egenkontrollen. Dock kan verksamheten utforma den på annat vis om det passar bättre. Infor­mations­materialet är tänkt som en vägledning.

Här är rapporten om Egenkontroll för förskolorPDF

Läs mer i Egenkontroll för SkolorPDF

Hjälp i arbetet

För att hjälpa er igång med er egen­kontroll finns här ett par journaler

Journal över farligt avfallPDF

Journal över miljö- och hälso­farliga kemikalierPDF

Information angående allergi­ronder

Allergirond i skolanPDF

Allergirond i förskolanPDF

Senast uppdaterad: 2019-09-05

Upp