Gå direkt till sidans innehåll

För­säljning av tobak

Om du vill sälja tobak ska du anmäla det till kommunen innan du börjar sälja. Du får bara sälja tobak till personer över 18 år. Du måste också följa reglerna som gäller för tobaksförsäljning.

Nytt om lagar och regler

Ändringar i tobakslagen

Från och med den 21 maj 2017 måste tobaksförpackningar och förpackningar till örtprodukter för rökning ha ny varningsmärkning.

Läs mer om ändringar i tobakslagenPDF

Ny lag om elektroniska cigaretter

Från och med 1 juli 2017 gäller en ny lag som bland annat innebär att du som försäljare måste anmäla till kommunen om du säljer elektroniska cigaretter och att dina kunder måste vara minst 18 år gamla.

Varje förpackning ska ha hälsovarningar, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration.

Kontakta din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för e-cigaretter.

Läs mer om lagen om elektroniska cigaretter hos Länsstyrelsen

Reglerna i tobaks­lagen som du måste följa

Du måste följa reglerna i för att få sälja tobak. Här är en kort sammanfattning:

18-årsgräns

Du får inte sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, och den bör sitta vid kassan.

Motverka langning

Du får inte sälja tobak till någon som du miss­tänker ska lämna över varorna till en person som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller reklamskyltar inne i butiken. Utanför butiken får ingen reklam för tobaksvaror eller erbjudanden/extrapriser finnas. De kan uppfattas som på­trängande och uppmanar till användning av tobak. Du får inte heller göra reklam för tobak genom specialpriser, gåvor, gratis­prover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som ask­koppar, tändare och paraplyer.

Förbud mot att sälja lösa cigaretter

Cigarett­paketen måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).

Ny märkning på tobak

Som konsumentupplysning ska cigarettpaketen innehålla:

  • hälsovarning med kombination av text och bild, på fram- och baksida.
  • varningstext "Rökning dödar" på sidan.
  • rökavvänjningsinformation på fram- och baksida.
  • varningstext på sidan.

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljnings­ansvarig ska se till att personalen känner till försäljnings­reglerna och verk­sam­hetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal.

Läs mer i tobakslagen (1993:581)

Avgift för tillsyn

Du ska betala en årlig till­syns­avgift till kommunen. För 2018 är avgiften 1 140 kronor per år vid försäljning av tobak. Om du säljer både tobak och folköl är avgiften 1 709kronor.

Avgift för 2018

Kronor

Försäljning av folköl och tobak

1 709

Försäljning av tobak

1 140

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

1 709

 

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Upp