Innehåll

Foodtruck

Vill du starta en foodtruck för att testa din idé eller expandera din befintliga restaurangverksamhet? Att omvandla ett fordon till en restaurang är spännande men det kräver också en del tillstånd. Här kan du läsa om hur du gör och vad som gäller.

Tillstånd och regler

Hantering av avfall

Vad ska du göra med matavfallet? Läs våra regler för hur olika typer av avfall hanteras.

Avfall

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet i samband med matlagning och diskning skapar problem med igen­sättningar och stopp i ledningsnätet. Se våra riktlinjer för hantering av fett och krav på fett­av­skiljare för livs­medels­verksamheter.

Fettavskiljare för livsmedelsverksamhet

Hantering av livsmedel

Det är livsmedelsföretaget, det vill säga restaurangen, caféet, butiken eller gatuköket, som ansvarar för att det kunden äter och dricker är säkert och håller den kvalitet som utlovas. Läs om livsmedelshantering.

Hantering av livsmedel

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före förskolans start.

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Matavfall

Vad ska du göra med matavfallet? Läs våra regler för hur olika typer av avfall hanteras.

Regler för olika typer av avfall

Miljöbalkstaxa Pdf, 302.6 kB.

Anmäl utsläpp eller förorening

Om din verksamhet finns inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Du är skyldig att känna till de krav som ställs inom vattenskyddsområdet.

Läs om vilka delar av Järfälla som berörs av vattenskyddsområdet samt gällande vattenskyddsföreskrifter på Stockholm Vatten och Avlopps webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp