Innehåll

Egen­kontroll av för­skolor och skolor

Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet plan­era och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägen­heter för människors hälsa eller miljön. Du behöver skaffa dig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Hur ska arbetet med egen­kontroll­en redo­visas?

Egenkontrollen ska vara dokumenterad, det vill säga skriftlig och kunna visas upp vid inspektion. Egen­kontroll­en bör bestå av en samman­ställning av vilka dokument - rutiner, system med mera - som finns och var de är placerade. En dokument­ations­pärm är bra för att hålla ordning på egenkontrollen.

Införande av egen­kontroll

I Information om egen­kontroll enligt miljöbalken för skolor och förskolor räknas flera punkter upp som bör ingå i egenkontrollen. Dock kan verksamheten utforma den på annat vis om det passar bättre. Infor­mations­materialet är tänkt som en vägledning.

Här är rapporten om Egenkontroll för förskolor Pdf, 105.7 kB.

Läs mer i Egenkontroll för Skolor Pdf, 80.5 kB.

Hjälp i arbetet

För att hjälpa er igång med er egen­kontroll finns här ett par journaler

Journal över farligt avfall Pdf, 196.3 kB.

Journal över miljö- och hälso­farliga kemikalier Pdf, 24.5 kB.

Information angående allergi­ronder

Allergirond i skolan Pdf, 78.9 kB.

Allergirond i förskolan Pdf, 70.1 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp