Innehåll

Skolval för att rösta fram aktiviteter för ungdomar

 Denna vecka hölls skolval för 250K – Ung demokrati på Järfälla gymnasium i Jakobsberg.

Denna vecka hölls skolval för 250K – Ung demokrati på Järfälla gymnasium i Jakobsberg.

Under de senaste veckorna har ungdomar från Järfälla röstat på aktiviteter som de själva föreslagit till 250K – Ung demokrati. Valet har ägt rum på Viksjöskolan och Järfälla gymnasium i Jakobsberg och Barkarby. Målet är att förbereda ungdomarna inför det kommande EU-valet, där många av dem har möjligheten att rösta för allra första gången.

Under våren har Järfälla ungdomar mellan 13–20 år fått lämna in förslag på fritidsaktiviteter som de vill ska genomföras inom 250K – Ung demokrati. Projektet är en del av medborgarbudgeten för unga som Järfälla kommun genomför årligen för att ge ungdomar en möjlighet att påverka och utforma sin egen fritid.

En demokratisk omröstning på skolor och mötesplatser för unga

De senaste veckorna har ungdomar haft möjligheten att rösta på de inlämnade aktiviteterna genom en demokratiskt valprocess. Bland förslagen som gick att rösta på finns bland annat fest med DJ, utomhusbio, konsert, en dag på bruket och fotbollsturnering. Röstningen har skett både digitalt och fysiskt, på fritidsgårdar och på mötesplatser för unga med särskilda behov. På Viksjöskolan och Järfälla gymnasium i Bas Barkarby och Jakobsberg har ett fysiskt val ägt rum med riktiga valurnor och röstsedlar. Det är en del av en strategi för att nå ungdomar som tidigare inte hört talas om 250K, men också för att förbereda och locka till engagemang inför det kommande EU-valet den 9 juni.

– Det är ett fantastiskt tillfälle att prata om demokrati och samhällskunskap, och en möjlighet att öppna upp för diskussioner och få en inblick i vad som är viktigt för ungdomarna i deras liv. Lanseringen av projektet ligger dessutom rätt i tiden med det kommande EU-valet, ett val som kommer vara målgruppens första officiella demokratiska val. Det är när vi möter ungdomarna där de befinner sig som vi kan förstå deras behov och nå dem, skapa tillit och hjälpa dem till att bli ansvarsfulla medborgare. säger Emelie Villalba Karlsson, Receptionist på Järfällas Gymnasium i Bas Barkarby.

På Viksjöskolan och Järfälla gymnasium i Bas Barkarby och Jakobsberg har ett fysiskt skolval ägt rum med riktiga valurnor och röstsedlar.

På Viksjöskolan och Järfälla gymnasium i Bas Barkarby och Jakobsberg har ett fysiskt skolval ägt rum med riktiga valurnor och röstsedlar.

250K – en del av medborgarbudgeten för unga

250K är en del av medborgarbudgeten för unga som Järfälla kommun genomför årligen för att ge ungdomar i Järfälla möjlighet att påverka och utforma sin egen fritid. Modellen har visat sig vara givande för både ungdomar och för kommunen. Ungdomarna får en plattform för inflytande och att göra sin röst hörd, kunskap om demokratiska processer och erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter och evenemang.

– Vi som arbetar med ungas inflytande och fritid i Järfälla får möjlighet att tillsammans med unga skapa fritidsaktiviteter och evenemang som unga själva efterfrågar. Förhoppningsvis kommer de aktiviteter som genomförs inom 250K att bli goda mötesplatser där unga får chansen att träffas och knyta nya bekantskaper. På så sätt bidrar det till ökad tillit och trygghet bland kommunens unga. Dessutom får unga invånare göra sin röst hörd och öva på röstningsprocessen inför kommande val, säger Michael Sehlstedt, koordinator för ungt inflytande på Järfälla kommun.

Bland förslagen som gick att rösta på fanns bland annat fest med DJ, utomhusbio, konsert, rap battle, en dag på bruket och fotbollsturnering.

Bland förslagen som gick att rösta på fanns bland annat fest med DJ, utomhusbio, konsert, rap battle, en dag på bruket och fotbollsturnering.

Vinnarna presenteras under påsklovet

De förslag som får flest antal röster presenteras vid en vinstceremoni den 5 april. Ungdomarna bakom förslagen tilldelas ett diplom för deras bidrag, vilket kan användas för att stärka deras CV, samt erbjuds möjligheten att delta i en valfri utbildning i projektgenomförande. I samarbete med fritidsledare från Ung Fritid blir de framröstade idéerna verklighet mellan juli och september 2024.

Här kan du läsa mer om 250K

Kontakta oss som arbetar med 250K – Ung demokrati

Har du frågor eller är du bara nyfiken på 250K? Du är varmt välkommen att kontakta demokrati@jarfalla.se

På Ung Demokratis Instagram uppdaterar vi löpande om 250K och annat demokratiarbete riktat mot barn och unga

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp