Innehåll
Två tjejer hänger upp skylt med texten 250K

250K – Ung demokrati

Är du mellan 13 och 20 år och har en idé på en aktivitet för ungdomar i Järfälla? Genom stödet 250K - Ung demokrati kan du förverkliga din idé.

Anmäl dig till de framröstade aktiviteterna inom 250K – Ung demokrati!

Utomhusbio, stor fest, vattenhinderbana och gokart! Det är de vinnande förslagen efter att ni ungdomar tyckt till och röstat på aktiviteter och evenemang som ska genomföras i Järfälla sommaren 2024.

Vill du vara med på aktiviteterna? Anmälan till gokarten är öppen. Anmälan till övriga aktiviteter öppnar 1 juni via e-tjänsten här nedan.

Här anmäler du dig till aktiviteterna

Så här fungerar 250K

250K är ett stöd till dig som vill förverkliga din idé för andra ungdomar i Järfälla. Syftet är att ge dig en plattform att organisera dig och förverkliga dina idéer samtidigt som du får en ökad förståelse för hur demokratiska val fungerar.

Det är ni ungdomar själva som får rösta fram vilka idéer och förslag som ska bli verklighet. De personer som lämnat in förslagen med flest antal röster kommer att erbjudas hjälp av coacher från Ung fritid att planera och genomföra sina idéer. Inga pengar betalas ut direkt, utan personal på Ung fritid hjälper dig med beställningar och fakturor i samband med att projektet blir verklighet.

Röster från tidigare deltagare i 250K

”250K ger oss ungdomar en chans att testa att planera sina egna aktiviteter och kunna bidra till samhället.”

”Det var roligt att umgås med och lära känna många nya människor. Intressant, spännande och lärorikt.”

”Det var en väldigt unik känsla att få genomföra min idé och under projektet kände man stark gemenskap och tillhörighet.”

Både större och mindre aktiviteter är välkomna

Totalt är det 250 000 kronor som ska fördelas mellan olika bidrag, där upp till 70 000 kronor går till två större projekt som är avsett att nå alla unga i åldern 13-20 år i Järfälla. Det större projektet ska arrangeras av en grupp bestående av tre till åtta ungdomar och genomföras i Järfälla under sommaren.

De övriga pengarna går till mindre projekt som kan rikta in sig till en mindre målgrupp av besökare, till exempel en viss åldersgrupp. De mindre projekten får kosta upp till 20 000 kronor och kan anordnas av en grupp med en till fyra ungdomar.

Kriterier för samtliga projekt

  • Stödet är till för ungdomar 13–20 år som bor i Järfälla
  • Ni kan lämna in en projektidé som grupp, då måste majoriteten av gruppen vara inom 13 till 20 år
  • Ungdomar från Järfälla ska förverkliga projektet tillsammans med en coach
  • Projektet ska vara öppet för alla unga i Järfälla som besökare. Även när det finns ett begränsat antal platser
  • Projektet ska vara lagligt
  • Det ska finnas vuxna på plats
  • Inga övernattningar är tillåtna
  • Projektet ska äga rum i Järfälla eller digitalt
  • Projektet ska innebära arrangerandet av ett evenemang. Evenemanget ska fungera som mötesplats för deltagarna och ska främja allas lika värde, delaktighet och inflytande och inkludering.

Så här fungerar 250K steg för steg

Steg 1: Lämna in din projektidé

Lämna in en beskrivning av din aktivitet digitalt via e-tjänsten eller fysiskt i de 250K-lådor som finns utställda på fritidsgårdar, bibliotek och mötesplatser för ungdomar.

Projektidéen kan lämnas in mellan den 12 februari och den 8 mars.

Steg 2: Nu får du rösta

Under perioden 18–27 mars får Järfällas ungdomar möjlighet att rösta på vilka idéer som ska bli verklighet genom ett demokratisk val. (Namnet på personen/personerna som lämnat in projektidéerna kommer inte att synas i omröstningen).

Rösta under perioden 18-27 mars på vilka projektidéer du vill ska bli verklighet.

Steg 3: De framröstade projekten presenteras

De projekt som röstats fram och får stöd av 250K presenteras. De som lämnat in de framröstade förslagen bjuds in till en prisceremoni under påsklovet för att fira deras bidrag till en bättre fritid för ungdomar i Järfälla.

Steg 4: Förverkliga din idé

De ungdomar som lämnat in de framröstade projekten blir erbjuda en utbildning i projektgenomförande och förverkligar därefter sina projekt med stöd och hjälp av coacher från Ung fritid. Minst ett projekt kommer att bli verklighet i kommunområdena Jakobsberg, Kallhäll/Stäket, Viksjö, Barkarby/Skälby.

De framröstade idéerna blir verklighet juli–september 2024.

Aktiviteter för Järfällas unga med funktionsnedsättning

Varje år genomförs aktiviteter som riktar sig mot Järfällas unga med funktionsnedsättning. Projektinlämning, omröstning och genomförande av idéerna följer samma schema som övriga 250K, men genomförs fysiskt på våra mötesplatser för unga med särskilda behov: FunkisTräffen, Hängmattan, Björkebyskolan och gymnasiets anpassade klasser.

Kontakta oss

Har du frågor eller är du bara nyfiken på 250K?

Du är välkommen att kontakta demokrati@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp